Kontroll över arbetet viktigt för unga

Egen kontroll och minskad påverkan på privatlivet - det är vad som krävs för att dagens unga ska orka jobba längre upp i åldrarna, visar ny forskning.

Hållbarhet | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | NOV 2012

Sveriges befolkning är åldrande, samtidigt som medellivslängden förutspås öka rejält de kommande decennierna. Att dagens unga kommer att behöva jobba långt efter 65 års ålder är därför ingen vågad gissning. Forskning från Sahlgrenska akademin visar att det finns två faktorer som är viktiga för att de unga ska orka jobba längre: kontroll över arbetet och mindre negativ inverkan på privatlivet.

Hur länge kommer dagens unga att behöva arbeta innan de kan gå i pension? Den frågan har varit ett hett diskussionsämne i Sverige ända sedan statsminister Fredrik Reinfeldt gjorde ett kontroversiellt utspel om att fler svenskar borde jobba längre upp i åldrarna.
Som Motivation.se tidigare har skrivit, är dagens unga genomgående positiva till att fortsätta jobba efter 65 års ålder.

Hållbar arbetsförmåga

För att ett förlängt arbetsliv ska vara möjligt krävs det dock att man trivs och mår bra på arbetsplatsen så att man orkar fortsätta. Forskare från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har därför gjort en undersökning för att ta reda på vilka faktorer som kan gynna respektive missgynna en "hållbar arbetsförmåga".

– Nedsatt arbetsförmåga kan leda till individuellt lidande och kostnader för både samhället och arbetsgivare i form av arbetslöshet, sjukskrivning och ett dolt produktionsbortfall. Vi vill därför undersöka vilka faktorer i arbetssituationen som kan kopplas till en försämrad respektive förbättrad arbetsförmåga, säger Maria Boström, forskare vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

Egen kontroll viktigast

Forskarna har frågat 1 300 yrkesarbetande unga vuxna om deras arbetssituation. Resultaten visar att det finns ett par saker som är viktiga för att de unga ska orka fortsätta arbete i många år till.

Egen kontroll över arbetssituationen är en av de faktorer som lyfts fram. Minskad kontroll och sämre förmåga att hantera saker i arbetet har ett direkt samband med försämrad arbetsförmåga, enligt forskarna. Om man däremot har stor kontroll över sin arbetssituation så ökar arbetsförmågan.

Andra viktiga faktorer för att de unga ska orka jobba längre är att man får ett gott stöd från arbetsgivaren och att jobbet inte har en negativ inverkan på privatlivet.

Resultaten gäller för såväl kvinnor som män i åldersgruppen 21-25 år. 55 procent av deltagarna i studien var kvinnor.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill