Kraftigt minskning av sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron har minskat i nästan alla yrken, enligt en ny rapport från Försäkringskassan.

HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | JAN 2013

Den ersatta sjukfrånvaron har minskat kraftigt i Sverige under de senaste tio åren, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. Den största minskningen gäller yrken som hade en väldigt hög sjukfrånvaro i början av 2000-talet. Statistiken visar också att skillnaderna i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män i samma yrke har minskat.

Socialförsäkringsrapporten "Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet" innehåller en analys av hur sjukfrånvaron har förändrats i Sverige mellan 2002 och 2010.

Resultaten visar att sjukfrånvaron på mer än 14 dagar har mer än halverats för de flesta yrkesgrupper under den analyserade tidsperioden.
Den största minskningen har ägt rum i de yrkeskategorier som hade en hög sjukfrånvaro 2002.

Inom vissa yrkesgrupper - exempelvis kvinnor anställda inom process- och maskinoperatörsarbete, och män anställda inom yrken utan krav på yrkesutbildning - var sjukfrånvaron 2010 endast en tredjedel av vad den var 2002.

Enligt Försäkringskassan beror minskningen inom dessa yrken på att det har funnits ett stort utrymme för att förebygga sjukfrånvaro. En annan möjlig förklaring är att många äldre medarbetare har ersatts av yngre och friskare personer.

Skillnader i arbetsmiljö

Trots att de yrken som hade hög sjukfrånvaro 2002 har sett den största minskningen finns det fortfarande stora skillnader mellan olika yrkesgrupper. Anställda inom yrken med låga eller inga krav på akademisk utbildning har en högre sjukfrånvaro än högutbildade och anställda i ledningspositioner.

– Resultaten beror troligen på skillnader i arbetsmiljö och att anställda har olika möjligheter att anpassa sitt arbete vid sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. Likaså kan det bero på att personer med sämre hälsa och arbetsförmåga i större utsträckning börjar arbeta i yrken med lägre anställningskrav, säger Laura Hartman, analyschef på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

Minskade könsskillnader

Skillnaderna i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män i samma yrke har minskat under 2000-talet, enligt Försäkringskassans rapport. Trots det har kvinnor fortfarande en högre ersatt sjukfrånvaro än män - i alla studerade yrken. Anställda kvinnor hade 2010 dubbelt så många sjukskrivningsdagar per anställd som män. Könsskillnaden är störst i yrken som kräver teoretisk specialkompetens, medan den är mindre synlig inom exempelvis kund- och kontorsservicearbeten, jordbruksarbete samt yrken utan krav på utbildning.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill