Kreativitet - en bristvara?

Många jobbkandidater saknar kreativa egenskaper, anser HR-ansvariga på svenska företag.

HR | Innovation | ARTIKEL | MARS 2013

Svenska HR-ansvariga tycker att de jobbsökande behöver bli mer kreativa. Det visar en undersökning som YouGov har gjort på uppdrag av Adobe. Bara ett fåtal jobbkandidater uppvisar starka kreativa färdigheter, menar respondenterna, som också anser att grund- och gymnasieskolorna bör ta ett större ansvar för att utveckla elevernas kreativitet.

Förmågan att komma på nya idéer, lösa problem och vara kreativ är viktig i dagens arbetsliv. Det framgår tydligt av den undersökning som YouGov har genomfört i Sverige och övriga Norden, på uppdrag av företaget Adobe som arbetar med att utveckla digitala verktyg.
Men kreativitet är en bristvara bland dagens arbetssökande - åtminstone om man ska tro de HR-ansvariga som har deltagit i undersökningen.

Kreativt tänkande viktigt

Endast 9 procent av svenska HR-ansvariga tycker att en majoritet av dem jobbkandidater de intervjuar uppvisar starka kreativa färdigheter. 32 procent tycker att omkring hälften av kandidaterna är mycket kreativa, medan majoriteten av de tillfrågade - 55 procent - anser att bara ett fåtal av de jobbsökande uppvisar dessa färdigheter.

Den kreativa egenskap som respondenterna värderar högst hos potentiella medarbetare är förmågan att ta fram nya idéer, alltså kreativt tänkande (75 procent). Andra viktiga egenskaper är kreativ problemlösning (71 procent), digital kreativitet (30 procent) och innovation (29 procent).

Undersökningen, som genomfördes mellan september och november 2012, visar också att de HR-ansvariga vill att utbildningssektorn tar ett större ansvar för att utveckla framtida medarbetares kreativitet. 64 procent av de tillfrågade anser att grund- och gymnasieskolan bör göra mer för att främja kreativitet hos elever.

Medhåll från lärare

De HR-ansvariga får medhåll av lärare vid universitet och högskolor, som också har deltagit i Adobes undersökning. 73 procent av högskolelärarna anser att grund- och gymnasieskolorna bör göra mer för att främja elevernas kreativitet. Endast 21 procent tycker att dagens studerande visar starka kreativa egenskaper. Samtidigt säger 45 procent av högskole- och universitetslärarna att vissa, men inte alla studerande är kreativa.

Både HR-ansvariga och universitetslärare tycks vara överens om att kreativitet måste läras ut på ett tidigt stadium, alltså redan i grundskolan. Rent konkret handlar det bland annat om att främja elevernas digitala kreativitet.

Adobe har även frågan lärare i grund- och gymnasieskolan vilka som är skolans största hinder för att lära ut digital kreativitet. En majoritet (52 procent) av respondenterna i enkäten menar att dålig ekonomi är det största hindret. En annan förklaring är, enligt lärarna själva, bristande pedagogisk kompetens, alltså att lärarna helt enkelt inte kan lära ut digital kreativitet (45 procent).

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Innovation

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Innovation

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill