Krisen får unga att kompromissa på arbetsmarknaden

Karriärmöjligheter och ekonomiska förmåner viktigast när unga letar arbetsgivare - arbetslivsbalans och sociala värderingar kompromissas bort.

HR | Rekrytera | ARTIKEL | FEB 2012

Möjligheter till karriärutvecklingen är viktigare än både lön, flexibilitet och företagets rykte när den yngre generationen letar arbetsgivare. Den ekonomiska krisen har dock gjort den vanligtvis så krävande Generation Y mer kompromissvillig - åtminstone tillfälligt.

Revisions- och konsultföretaget Price Waterhouse Coopers (PwC) har gjort en stor global undersökning om hur 80- och 90-talisterna - även kända som Generation Y eller "millennials" - ser på arbetsmarknaden. Drygt fyra tusen ungdomar runt om i världen har under hösten 2011 svarat på frågor om framtidens arbetsmarknad. 75 procent av deltagarna i undersökningen hade ett jobb eller skulle just påbörja en anställning när de besvarade enkäten, medan åtta procent var arbetslösa. Övriga respondenter var studenter eller egenföretagare.

Karriärmöjligheter viktigast

På frågan vad som gör en organisation till en attraktiv arbetsgivare svarar merparten - 52 procent - att möjligheter till karriärutvecklingen är det viktigaste kriteriet. Konkurrenskraftiga löner kommer först på andra plats och är viktigast för 44 procent av respondenterna.

Anders Assarson är ansvarig för Human Resource Services inom PwC. Han tycker inte det är särskilt anmärkningsvärt att karriärmöjligheter rankas högre än konkurrenskraftiga löner.

- Det har egentligen alltid varit så, det finns även tidigare undersökningar som visar att pengar inte är allt. Dessutom går ju karriärmöjligheter och lön hand i hand, säger han.

Bra utvecklingsprogram är viktigast för 35 procent av de svarande, medan 31 procent tycker att förmånspaket är lockande.

Flexibilitet rankas lågt

Det som är mest uppseendeväckande med den här undersökningen jämfört med liknande studier är, enligt Anders Assarson, att möjligheten till flexibelt arbete kommer först på femte plats på de ungas prioriteringslista. Endast 21 procent anser att flexibiliteten i arbetslivet är viktigast.

- I andra undersökningar har flexibilitet och balans i arbetslivet framstått som väldigt viktigt för dem unga. Men nu när det är svåra tider är man mer villig att kompromissa, och då kanske det här med "work life balance" är det första man kompromissar om. Det är min tolkning, säger Assarson.

Tvingas kompromissa

Undersökningen från PwC, som bär titeln "Millennials at work - Reshaping the workplace", visar nämligen just detta - att Generation Y har blivit mer villig att kompromissa sedan den ekonomiska krisen slog till.

Totalt svarar 72 procent att de var tvungna att kompromissa om sina egna behov och värderingar när de tog sitt nuvarande jobb. 32 procent har behövt acceptera en lägre lön än den de hade förväntat sig, 17 procent tvingas arbeta på en annan plats än den föredragna och 17 procent får sämre förmånar än de hade hoppats på.

Sociala värderingar

Det finns också tecken på att den nya generationen har börjat kompromissa om sina sociala värderingar sedan krisen slog till. När PwC gjorde en undersökning av det här slaget 2008 svarade 88 procent av respondenterna att de ville ha en arbetsgivare vars sociala värderingar (CSR) motsvarar deras egna värderingar. 86 procent svarade till och med att de skulle lämna en arbetsgivare som slarvar med sin CSR. I 2011 års undersökning är motsvarande siffror 59 och 56 procent.

De sektorer som Generation Y helst vill undvika på grund av dålig image är främst olje- och gassektorn (14 procent), försvarsindustrin (12 procent) samt försäkringsbranschen (12 procent).

"Flyktig" generation

Anders Assarson tror dock att den nya generationens kompromissvilja kommer att försvinna när ekonomin stabiliseras igen.

- Ja, definitivt. Om man som arbetsgivare har givit löften om bättring när krisen är över så måste man uppfylla dessa. Den här generationen kommer att trycka på för att få bort kompromisserna, förklarar han.

Att uppfylla dessa löften är viktigt om företagen vill behålla sina talanger. 80- och 90-talisterna tycks nämligen vara inställda på att ha ett flertal arbetsgivare under sin livstid. 56 procent av deltagarna i PwC:s undersökning tror att de kommer att ha 2-5 arbetsgivare under sin karriär. 16 procent räknar med att ha 6-9 arbetsgivare, och nio procent tror att de kommer ha fler än tio.

- De unga idag är kanske lite mer flyktiga än den äldre generationen som jobbar tills de får sin guldklocka. Förra året gjorde vi dock en undersökning som visade att de unga är beredda att stanna kvar hos samma arbetsgivare så länge de erbjuds utmanande arbetsuppgifter, säger Anders Assarson.

"Unga mer upplysta"

Det är med andra ord inte omöjligt att vinna de ungas lojalitet och få dem att vilja stanna i företaget.

- Först och främst måste företagen verkligen ta sig an den här problematiken. Arbetsgivare måste lära sig hur den nya generationen tänker, säger Assarson.

Han tror också att företagen måste fortsätta arbeta med sitt rykte och sin image. CSR är fortfarande mycket viktigt för majoriteten av dem unga, och om det är mindre viktigt idag än 2008 så beror det på krisen. På längre sikt kommer CSR få en ännu större betydelse.

- Jag tror att det är en stor skillnad på hur upplysta dagens unga är i jämförelse med föregående generationer. De har levt hela sitt liv, eller stora delar av det, med smartphones och internet, alltså i ett mycket stort informationsflöde. De har därför en annan förståelse för exempelvis globala frågor och miljöfrågor. Den här renässansen i omvärldskunskap gör att de har ett annat "mindset". Därför är det viktigt med CSR, säger Anders Assarson, och fortsätter:

- Upplystheten gör att de unga vill kunna identifiera sig med branschen, företaget och dess värderingar. Arbetsgivare kommer få det svårt att locka till sig och behålla talangerna om de inte jobbar med sin image.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill