"Kulturagenter" ska stärka mångfalden

Anna Remnelius, vd Hudson: "Vi vill tänka mångfald i minsta rörelse."

HR | ARTIKEL | MAJ 2013

De flesta stora företag och myndigheter har idag en mångfaldspolicy. Men bakom de vackra orden döljer sig fortfarande en verklighet där kvinnor, invandrare och personer med funktionsnedsättning stöter på hinder i form av fördomar och outtalade normer. Nu har ett antal organisationer i Skåne och Danmark bestämt sig för att försöka ta itu med problemet - med hjälp av specialutbildade "kulturagenter".

Behovet av att öppna upp för mångfald har diskuterats länge i det svenska samhället. De flesta etablerade företag och offentliga organisationer har också antagit en mångfaldspolicy och en jämställdhetsplan - alla vill arbeta för att kvinnor, människor med invandrarbakgrund samt funktionshindrade erbjuds samma möjligheter i arbetslivet som alla andra. Åtminstone på pappret.

För i praktiken är det forfarande illa ställt med mångfalden och jämställdheten i det svenska arbetslivet. En undersökning som nyligen presenterades i tidningen Chef visade att såväl privat som offentlig sektor har misslyckats med mångfaldsarbetet. Inom staten har endast 6 procent av cheferna utländsk bakgrund, trots att 14 procent av de anställda totalt har det. I den privata sektorn ser det inte så mycket bättre ut; en av tio chefer har utländsk bakgrund, jämfört med 17 procent bland de anställda totalt sett.

Specialutbildade kulturagenter

Det är alltså forfarande svårt för personer med utländsk bakgrund att göra yrkeskarriär. Andra undersökningar har visat att detsamma gäller för kvinnor och personer med funktionsnedsättning.

Nu har ett antal organisationer i Skåne och Danmark bestämt sig för att försöka göra någonting åt situationen. Inom ramen för projektet Excellence i Mångfald, som drivs av den ideella medlemsföreningen MINE och företaget Kulturlänk, ska de deltagande organisationerna utbilda 15 av sina medarbetare till så kallade "kulturagenter". Dessa specialutbildade agenter ska bidra till att skapa en mångfaldsfrämjande arbetsplatskultur på respektive arbetsplats.

Objektiv rekrytering

Ett av de deltagande företagen är Hudson, ett ledande konsultföretag inom rekrytering- och utvecklingsstjänster. Anna Remnelius, vd för Hudson, berättar att företaget vill bidra till att förändra mångfaldsarbetet i sin bransch.

- Det här ingår i ett större perspektiv för Hudson. Vi vill leda förändringen av vår bransch och säkerställa att rekryteringar är objektiva och därmed bidrar till mångfald i verksamheter. Vi kikar hela tiden på olika sätt att förbättra mångfaldsarbetet och komma ifrån godtycklig bedömning av kandidater i rekryteringsarbetet, det här med kulturagenterna är ett sätt. Det deltar vi i via vårt Malmökontor, säger Anna Remnelius, och fortsätter:

- Vikten av att välja rätt och att förutsäga framtida prestation och förmåga genomsyrar vårt arbete. För att skapa bra underlag för detta använder vi validerade och kvalitetssäkrade verktyg för att göra bedömningar. Hudson rekryterar aktivt kandidater från olika perspektiv och bakgrunder. Mångfald är viktigt för oss och vi presenterar en balans av både män och kvinnor i majoriteten av våra rekryteringsuppdrag.

Hudson tar avstånd från all form av diskriminering och arbetar alltid aktivt för att främja mångfald i vårt rekryteringsarbete. 

- För vår del handlar det mycket om att bedöma och selektera kandidater objektivt, baserat på kompetens, erfarenhet, kulturell matchning och förväntad prestation, aldrig baserat på ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning. Vi använder därför kvalitetssäkrade metoder och verktyg vid rekrytering, och har alltid olika infallsvinklar vid bedömning och urval, säger Hudsons vd.

Företaget vill även bidra till att öka kunskapen utanför sin egen bransch, förklarar hon, och tillägger att de hela tiden stöter på människor i arbetslivet som har förutfattade meningar.

Planerna lämnar skrivbordet

Vad har då dessa kulturagenter för uppdrag - och vilken skillnad kan de göra? Hudsons vd säger att de framför allt ska bidra till att mångfaldspolicyn och jämställdhetsplanen på respektive företag också följs i praktiken.

- Det handlar om att "hands on" vägleda företag och individer. Det blir ett väldigt praktiskt arbete nära företaget och människorna. Uppgiften blir att se till att företagskulturen blir mer mångfaldsinriktad, samt att stötta individer genom mentorskap, säger Anna Remnelius.

Kulturagenterna ska kort sagt se till att mångfaldsplanerna lämnar skrivbordet och låter sig utmanas och konkretiseras. Agenterna har genomgått en utbildning med praktiska övningar för att få ökad förståelse för hur olika bakgrund och förutsättningar påverkar en människas situation i arbetslivet.

- De kommer exempelvis att jobba med ledarskapet och titta på vad som hindrar bland annat kvinnor från att bli chefer eller vad som hindrar att personer med invandrarbakgrund blir rekryterade... De kommer också att titta på den interna utvecklingen av talanger och undersöka vilka som får möjligheten att utvecklas inom organisationen. Kulturagenterna ska också fungera som mentorer åt individer, och göra det lättare för dessa att komma in och ta del av de möjligheter som finns, säger Anna Remnelius.

Bra för affärerna

Hon är övertygad om att mångfald är bra för affärerna. Ytterst är det en fråga om kompetensförsörjning.

- Om man rekryterar objektivt så är det vetenskapligt bevisat att man hittar rätt personer, och då får man också bättre förutsättningar att skapa resultat. Därför tycker vi att det är viktigt att öka medvetenheten om detta och ifrågasätta de normer som styr. Det vill vi göra genom att tänka mångfald i minsta rörelse, säger Anna Remnelius.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill