Kvinnliga chefer känner större stress

Stöd från den egna chefen är viktigt för stressade ledare, visar ny undersökning.

Ledarskap | Arbetsmiljö | ARTIKEL | FEB 2012

Kvinnliga chefer i Stockholm är dubbelt så stressade som sina manliga kollegor, visar en undersökning från sajten Utbildning.se. Orsakerna till stressen är bland annat svagt stöd från den egna chefen, otydliga mål samt hög arbetsbelastning.

Undersökningen har genomförts av utbildning.se, en sajt som driver en söktjänst för kompetensutveckling. 102 chefer i Stockholm med akademisk bakgrund har besvarat enkäten som genomfördes under hösten 2011. 92 procent av deltagarna i undersökningen har personalansvar.

På frågan hur ofta de känner sig stressade svarade 44.5 procent att de är stressade ibland, 28.7 procent sade att de är stressade flera gånger i veckan och 15.8 procent att de är stressade varje dag. 11 procent av de svarande uppgav att de aldrig känner sig stressade.

Kvinnor mer stressade

Resultaten av undersökningen visar också att det finns en stor skillnad mellan kvinnliga och manliga chefer när det gäller stress. Kvinnorna svarade i dubbelt så hög utsträckning som sina manliga kollegor att de är stressade varje vecka. Den kvinnliga överrepresentationen blir ännu större om man ser till de mest stressade grupperna.

Bland dem som har angett att de är stressade varje dag är kvinnorna fyra gånger fler än männen. Samtidigt svarar de manliga cheferna i dubbelt så hög utsträkning som de kvinnliga att de bara är stressade ibland.

Hemarbete inte orsaken

I ett pressmeddelande från Utbildning.se kommenteras resultaten av Pernilla Alexandersson, som är verksamhetschef på konsultföretaget Add Gender. Hon menar att det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser av enkätens resultat. Den här typen av resultat förklaras ofta med att kvinnor tar ett större ansvar för hemarbetet.

Cheferna i undersökningen har dock angett otydliga mål och otillräckligt stöd som de främsta orsakerna till stressen, understryker Alexandersson.

- Detta slår i viss utsträckning annorlunda på kvinnor jämfört med män, överlag. Det beror på de budskap man får som man respektive kvinna gällande hur man ska vara som person, hur man ska bete sig och hur man ska prioritera och agera som chef, säger hon i pressmeddelandet.

Otydliga mål

I enkäten har cheferna även fått svara på vad det är som gör dem stressade. Hälften av dem har angett otydliga mål eller förväntningar som den största orsaken till stressan. Lika många säger att den höga arbetsbelastningen gör dem stressade.

20 procent svarar att det är underbemanning som skapar stress medan 19 procent blir stressade av konflikter. Stressnivån tycks dock inte ha påverkats av hur stort personalansvar cheferna har.

Cheferna fick också möjlighet att fritt svara på vad de saknar i sitt arbete. Bland dessa svar framkom att de mest stressade cheferna upplevde att de saknar ett tillräckligt bra stöd från sin egen chef.

Tid att leda

Stressnivån påverkas även av hur cheferna använder sin arbetstid.

Undersökningen visar att chefer blir mer stressade om de har många egna arbetsuppgifter vid sidan av ledarrollen och ont om tid över för att leda andra. Detta visade sig dessutom vara ett vanligt problem; endast 25 procent av de tillfrågade cheferna ägnar mer tid åt att leda andra än åt egna arbetsuppgifter, och 61.5 procent uppger att de inte har tillräckligt med tid till att ägna sig åt ledarrollen.
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill