Kvinnor kan tjäna mer än män år 2020

Men löneskillnaderna är fortfarande stora - och försvinner inte med kvinnliga chefer.

HR | Rekrytera | ARTIKEL | DEC 2011

Om kvinnornas löner fortsätter att öka i samma takt som idag så kommer kvinnor att tjäna mer än män år 2020, visar en brittisk undersökning. Löneskillnaderna är dock fortfarande stora - och påverkas inte av att de kvinnliga cheferna blir fler, enligt en ny svensk studie.

Män får fortfarande i genomsnitt mer betalt än kvinnor, även när man tar hänsyn till ålder, erfarenhet, utbildning och yrke. Men lönegapet mellan könen minskar, och enligt en ny rapport från brittiska Office for National Statistics (ONS) närmare sig kvinnorna männens lönenivåer i snabbare takt än man tidigare trott. Om den nuvarande trenden håller i sig så kommer kvinnor att tjäna mer än män redan år 2020, visar siffrorna från ONS enligt tidningen The Telegraph.

Ökar dubbelt så snabbt

Uppgifterna om hur snabbt lönegapet mellan kvinnor och män minskar är motstridiga. Förra året släppte brittiska Chartered Management Institute en rapport där de hävdade att det kommer att dröja ända till år 2067 innan kvinnorna kommer ifatt männen lönemässigt.
ONS skriver dock att kvinnornas löner ökar i dubbelt så snabb takt som männens och att det därför bara kommer att dröja ett decennium innan de kommer ifatt och drar förbi - förutsatt att trenden håller i sig. Enligt ONS statistik är lönegapet mellan kvinnor och män i Storbritanien för första gången mindre än tio procent, skriver The Telegraph.

Siffrorna visar att en genomsnittlig heltidsanställd man i Storbritanien tjänade £ 13.11 per timme i april 2011, vilket var en ökning med 0.8 procent jämfört med föregående år. För kvinnorna låg snittlönen på £ 11.91 per timme, vilket innebär en ökning med 1.9 procent jämfört med 2010.

Samtidigt finns det andra faktorer som också påverkar bilden av jämställdheten på arbetsmarknaden. Exempelvis visar statistiken från ONS att män i Storbritanien är heltidsanställda i betydligt större utsträckning än kvinnor. Arbetslösheten är också högre bland kvinnor än bland män.

Kvinnliga chefer - ingen hjälp

För Sveriges del är lönegapet ungefär 8 procent när man tar hänsyn till ålder, erfarenhet, utbildning och att män och kvinnor jobbar inom olika yrken. Det visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU.

Syftet med den svenska rapporten var att undersöka huruvida fler kvinnliga chefer minskar löneskillnaderna. I studien har samtliga arbetsplatser i offentlig sektor samt ett urval av arbetsplatser i privat sektor undersökts under åren 1996-2008. Av rapporten framkommer att fler kvinnor på chefspositioner inte tycks bidra till att minska lönegapet som man tidigare har trott.

Vid en första anblick ser det ut som att kvinnor med kvinnliga chefer har högre löner, säger rapportförfattaren Lena Hensvik.

- Men när jag går vidare och tittar på individer som både haft män och kvinnor som chef och hur lönen varierar med chefskapet finner jag ingen betydande skillnad mellan att arbeta för en kvinna eller man. Skillnaden verkar ligga hos individen, inte hos chefen, skriver Hensvik i ett pressmeddelande.

– Resultat i tidigare studier som funnit skillnader mellan arbetsplatser med och utan kvinnliga chefer bör tolkas med viss försiktighet då de inte tar hänsyn till att sammansättningen bland anställda kan skilja sig åt, förklarar hon.

Det finns inte heller någonting som tyder på att kvinnliga chefer anställer fler kvinnor, enligt studien.

- Möjligen anställer kvinnor fler högpresterande kvinnor, men även det tycks hänga samman med hur arbetsplatsen eller branschen är beskaffad, inte om chefen är man eller kvinna, säger Lena Hensvik.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill