Kvinnors arbetsmiljö ska förbättras

Arbetsmiljöverket inleder en stor satsning för att förbättra arbetsmiljön för kvinnor.

HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | FEB 2012

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en stor satsning på kvinnors arbetsmiljö. Bakgrunden är att kvinnor sjukskriver sig i större utsträckning än män samt att fler kvinnor tvingas lämna sina jobb i förtid.

Arbetsmiljöverket har fått 20,5 miljoner kronor av regeringen för att genomföra en flerårig satsning på kvinnors arbetsmiljö. Programmet består av flera delprojekt och har som mål att sprida kunskaper i frågan samt att förebygga ohälsa bland kvinnor.

Satsningen ska pågå fram till slutet av 2014 och slutrapporten ska presenteras våren 2015.

Fler sjukskrivna

Anledningen till att Arbetsmiljöverket har fått det här uppdraget är att kvinnor i högre utsträckning än män drabbas av ohälsa i arbetslivet. 55 procent av alla anmälningar om arbetsskador under 2010 gjordes av kvinnor.

Sjukfrånvaron är större bland kvinnor än bland män, dessutom är det fler kvinnor än män som tvingas lämna sitt jobb i förtid på grund av ohälsa.

Belastningsskador

Ett problem som är särskilt vanligt bland kvinnor i arbetslivet är belastningsskador. Enligt siffror från Arbetsmiljöverket är detta den vanligaste anledningen till kvinnors sjukfrånvaro - hela 44 procent av de arbetssjukdomar som kvinnor anmäler beror på skador i leder och muskler.

Ett av målen med satsningen är därför att samla och sprida kunskaper om hur den typen av skador kan förebyggas.

Stora tillsynsinsatser

Arbetsmiljöverket kommer bland annat att genomföra stora tillsynsinsatser runt om i hela landet. Dessutom vill verket utveckla bättre inspektionsmetoder för att förebygga belastningsskador och andra former av ohälsa som särskilt drabbar kvinnor.

Boel Callermo, ansvarig för satsningen Kvinnors arbetsmiljö, framhåller att en annan viktig del i satsningen är att synliggöra kvinnors och mäns skilda arbetsförhållanden.

- Kvinnor och män utsätts för olika risker och drabbas av olika arbetsmiljörelaterade problem,  säger hon i ett pressmeddelande från Arbetsmiljöverket.

Skillnaderna beror delvis på att kvinnor och män arbetar i olika branscher, men det förekommer också att villkoren är olika även när de jobbar i samma bransch. Det är därför viktigt att såväl arbetsgivarna som Arbetsmiljöverkets egna inspektörer får rätt kunskaper om problemen och hur de förebyggs.

- Ett mera genusmedvetet arbete med arbetsmiljöfrågorna gynnar både kvinnor och män, säger Boel Callermo.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill