Låga förväntningar kvinnligt karriärshinder

Karin Jonnergård, professor vid Ekonomihögskolan: "Det här måste kopplas till hur man skapar sina förväntningar".

Ledarskap | Karriär | ARTIKEL | SEP 2011

Kvinnors lågt ställda förväntningar utgör ett hinder för deras karriär och löneutveckling. Detta är en av slutsatserna man kan dra av en ny studie från Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.

Studien "Att träda in i en profession" bygger på enkäter som har skickats ut till nydisputerade akademiker och förstagångslicenserade revisorer. Målet med projektet har varit att analysera kvinnors föreställningar och strategier när de träder in i en professionell organisation.

Enkätsvaren visar att såväl kvinnliga som manliga akademiker och revisorer känner sig välkomna och inkluderade i sina organisationer. Trots det har männen nått signifikant längre än kvinnorna efter de första fem åren - både när det gäller löneutvecklingen och de högre positionerna inom organisationen. Enligt studien kan en möjlig förklaring till detta vara att kvinnor har lägre förväntningar än männen, och siktar på betydligt lägre positioner. Någonting som i sin tur kan bero på de strukturella ojämlikheter som finns där från början. Det finns nämligen inga tecken på att kvinnor bryr sig mindre om sina karriärer än män.

- Det här måste kopplas till hur man skapar sina förväntningar, säger Karin Jonnergård, som är professor vid Ekonomihögskolan och har lett arbetet med studien.

- Om kvinnor ser tidigt i karriären att männen kommer längre så justerar de ner sina förväntningar, säger professorn, som dock vill understryka att det finns framgångsrika kvinnor som lyckas ta sig till den absoluta toppen i alla fall.

"Tappar hoppet"

Enkätundersökningen visar också att kvinnorna i högre grad än männen är beredda att lämna sina jobb, vilket kan bero på just de låga karriärförväntningarna.

- Eftersom de ser att männen når högre positioner snabbare så tappar de hoppet helt enkelt. Om kvinnorna är lika duktiga men männen ändå kommer före hela tiden så känns det hopplöst, säger Karin Jonnergård, som tror att situationen är liknande inom många branscher:

- Tidigare forskning visar att den som har lägre förväntningar uppnår sämre resultat. Om man tror att man inte ska klara något så klarar man det inte heller, förklarar hon.

Sämre löneutveckling

Kvinnorna som deltog i enkätundersökningen hade även signifikant lägre löner än männen. Bland revisorerna hade 32 procent av männen nått upp till löneintervallen 400-499 000 kronor, medan 20 procent tjänade minst 500 000 kronor. Motsvarande procentsatser bland kvinnorna var 21 respektive 12 procent. Dessutom var kvinnorna överrepresenterade i den lägsta löneintervallen (0-300 000 kronor), där 18 procent av kvinnorna återfanns, men bara 3 procent av männen.

Studien har också undersökt vilka strategier kvinnor och män använder sig av när det gäller lön och position. Resultatet visar att de manliga revisorerna använder sig av en mer resultatinriktad och kundorienterad strategi, medan kvinnorna prioriterar att hålla sig till reglerna. I det här fallet är männens strategi mer gynnsam för löneutvecklingen, enligt undersökningen.

Bland akademikerna ser det dock annorlunda ut. Kvinnorna inom akademin prioriterar interna, sociala relationer, vilket är en framgångsrik strategi om man vill uppnå högre lön och maktpositioner. Trots det var männens löner generellt högre än kvinnornas även i den akademiska världen.

Omöjligt undersöka etnicitet

Från början var det tänkt att studien skulle undersöka relationen mellan karriär och etnicitet. Det visade sig dock vara ett omöjligt uppdrag, helt enkelt därför att det fanns för få personer att vända sig till med enkäterna. Bland akademikerna fanns det ett fåtal med annan etnisk bakgrund. Den lilla analys som gick att göra visade att personer med en annan etnicitet ofta når högre administrativa poster, men har sämre lön.

Bland revisorerna var det dock nästan ingen som hade utländsk bakgrund, berättar Karin Jonnergård.

- Vi blev förvånade över det. Det är anmärkningsvärt att det inte finns en större mångfald på revisionsbyråerna, det är ju en global bransch, säger hon, men tillägger att det inte är första gången hon uppmärksammar problemet:

- Som universitetslärare har jag själv sett att det ofta är svårt för studenter med annan etnisk bakgrund att få jobb, säger Karin Jonnergård.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill