Lång väg kvar till jämställdhet

Andelen kvinnliga chefer ökar - men jämställdheten är fortfarande långt borta, visar Jämställdhetsbarometern 2013.

Ledarskap | HR | Karriär | ARTIKEL | MAJ 2013

Andelen kvinnliga chefer ökar stadigt, visar statistik från Sveriges chefsorganisation Ledarna. Om ökningen fortsätter i samma takt kommer könsuppdelningen att vara utjämnad år 2031. Men på de högre chefsnivåerna är den manliga dominansen fortfarande stor.

Det svenska chefslivet håller på att bli mer jämställt. Det visar statistik som presenteras av chefsorganisationen Ledarna i rapporten Jämställdhetsbarometern 2013. Siffrorna, som har hämtats från Statistiska Centralbyrån, visar att andelen kvinnor bland Sveriges chefer har stigit under hela 2000-talet. 

2011 var en dryg tredjedel av landets chefer kvinnor; tio år tidigare utgjorde de bara 25 procent. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer det att finnas lika många kvinnliga chefer som manliga år 2031, enligt Ledarnas beräkningar.

Regionala skillnader

Andelen kvinnliga chefer är idag störst i länen Uppsala, Gotland och Stockholm. I Uppsala är 37.7 procent av cheferna kvinnor enligt statistiken från 2011, och siffrorna för Gotland och Stockholm är nästan lika höga.

Förändringstakten är dock snabbast i Blekinge och Kronobergs län. I Blekinge har andelen kvinnliga chefer ökat med hela 55 procent under 2000-talet, och ligger idag på 32.7 procent. Om länet lyckas behålla samma utvecklingstakt kommer blekingarna att ha uppnått en jämn könsfördelning i chefskåren år 2026, och därmed vara snabbast i landet med att nå det målet.

Skillnader mellan branscher

En närmare titt på könsfördelningen bland Sveriges chefer visar att det också finns stora skillnader mellan olika sektorer och branscher. Redan idag är över hälften av cheferna i offentlig sektor kvinnor. Samtidigt är männen kraftigt överrepresenterade bland chefer i privat sektor.

Inom verksamhetsområdena "vård, omsorg, sociala tjänster, utbildning, offentlig förvaltning m.m" är 67 procent av cheferna kvinnor. Inom privata tjänstenäringar och handel ligger siffran på 31 respektive 30 procent. Tittar man däremot på en traditionellt manlig bransch som byggbranschen finner man att endast 9 procent av cheferna är kvinnor.

"Chefens chef är en man"

Än mer anmärkningsvärd är könsuppdelningen mellan olika chefsnivåer. Ju högre upp man kommer i hierarkin desto mindre sannolikt är det att stöta på en kvinna - "chefens chef är en man", som Ledarna uttrycker saken i sin rapport.

Bland första linjens chefer är drygt 42 procent kvinnor. Tittar man istället på mellanchefer är den manliga dominansen betydligt större med endast 27.5 procent kvinnor. Och värst är det förstås på vd-nivå, där andelen kvinnor uppgår till endast 12 procent. Bolagen på Stockholmsbörsen är extra ojämställda; bara 2.4 procent av deras verkställande direktörer är kvinnor.

Den manliga dominansen på de högre chefsnivåerna gäller även i offentlig sektor, trots att majoriteten av de offentliganställda cheferna är kvinnor, skriver Ledarna i Jämställdhetsbarometern 2013.

De konstaterar också att kvinnor har sämre lön än män även på chefsnivå. Medianlönen för en kvinnlig chef är 38 000 kronor i månaden, medan den för män är 40 000 kronor.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill