Långsam minskning av löneskillnader

Den största oförklarade löneskillnaden finns bland tjänstemän i privat sektor, visar statistik från Medlingsinstitutet.

HR | ARTIKEL | FEB 2013

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska, visar Medlingsinstitutets årsrapport. Men utvecklingen går långsamt - skillnaderna har bara minskat med ett par procent sedan 2005. Förklaringen till den långsamma utvecklingen är könsuppdelningen på arbetsmarknaden samt de låga löneökningarna, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskade under 2011. Det visar Medlingsinstitutets senaste årsrapport, där den officiella lönestatistiken har granskats ur ett jämställdhetsperspektiv.

Kvinnor hade i genomsnitt 85,9 procent av männens lön år 2011. Det innebär att löneskillnaden ligger på 14,1 procent, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med året innan.

Större delen av denna löneskillnad beror emellertid på att män och kvinnor arbetar inom olika yrken och branscher. Även faktorer som ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet påverkar. Om man genom en standardvägning tar hänsyn till dessa faktorer kvarstår en oförklarad löneskillnad på 5,9 procent.

Låga löneökningar

Claes Stråth, generaldirektör vid Medlingsinstitutet, säger att utjämningen av löneskillnaderna kan komma att ta orimligt lång tid om den fortsätter i samma långsamma takt som de senaste årens rapporter visar. En av förklaringarna till att utvecklingen går långsamt kan vara de låga löneökningarna, menar han.

- Vi har vant oss vid en löneökning på 3-4 procent. En del av den måste ju gå ut till alla och då blir det inte mycket kvar som kan användas till att minska skillnaderna, säger Claes Stråth.

Samtidigt finns det andra faktorer som kan tolkas som att utjämningen kommer att gå snabbare framöver, tillägger han. Den viktigaste förklaringen till löneskillnaderna är, som tidigare nämnts, att män och kvinnor arbetar inom olika yrken och branscher. Nu finns det dock tendenser som tyder på att arbetsmarknaden blir mer blandad.

- Vi har sett en liten rörelse som tyder på att det blir fler män i kvinnodominerade yrken och vice versa. Samtidigt måste vi vara försiktiga med de slutsatserna eftersom vi fortfarande har få tydliga siffror på detta. Men det finns en möjlighet att utjämningen kommer att gå snabbare de kommande åren då könssammansättningen ändras, säger Claes Stråth.

Även det faktum att kvinnorna blir allt fler i tidigare manligt dominerade utbildningar som ekonomi och juridik talar för en snabbare utjämning av löneskillnaderna i framtiden, menar han.

Stor variation

Löneskillnaderna varierar också mycket beroende på sektor. Den ovägda löneskillnaden är störst inom landstinget, där den uppgår till 26 procent. Det beror på att män och kvinnor inom landstinget är fördelade inom olika yrken; exempelvis är många överläkare män medan många av undersköterskorna är kvinnor.

Om man genom standardvägning tar hänsyn till yrke, utbildning, ålder m.m. återfinner man den största löneskillnaden bland privatanställda tjänstemän. Där uppgår den oförklarade löneskillnaden till 9,2 procent.
För kommunerna ser det desto bättre ut. Där uppgår den ovägda löneskillnaden till 6,1 procent, och den standardvägda skillnaden till 0,6 procent.

Medlingsinstitutet har också tittat på hur utvecklingen har sett ut sedan 2005. Jämförelsen visar att den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat med mellan 4,9 och 1,8 procentenheter beroende på sektor. Störst är minskningen inom staten.

Den standardvägda löneskillnaden har minskat med mellan 1,8 och 0,3 procentenheter beroende på sektor. Här är minskningen störst för arbetare inom privat sektor.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill