Ledarskapet viktigt för psykisk hälsa

Arbetsklimatet är avgörande i kampen mot psykisk ohälsa.

Ledarskap | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | APRIL 2013

Anställda som lider av psykisk ohälsa upplever att arbetsklimatet har stor påverkan på deras hälsotillstånd. En undersökning från Wise Group om vad som driver lycka och välbefinnande visar att jobbet i många hänseenden är viktigare för den psykiska hälsan än privatlivet. Av rapporten framkommer också att stress inte är en lika betydelsefull förklaring till ohälsan som många tror - ledarskapet och trivseln på jobbet är viktigare.

Förra veckan berättade Motivation.se om svenska chefers bristande kunskaper om psykisk ohälsa

Nu har det kommit en ny undersökning från Wise Group som visar att jobbet spelar en stor roll för människors psykiska hälsotillstånd.

Rapporten visar att 17 procent av dem som arbetar mår psykiskt dåligt. Dessa personer upplever att arbetsklimatet har stor påverkan på hur de mår, skriver Wise Group i ett pressmeddelande. Ett stressfritt privatliv rankas som mindre viktigt än att få respekt från chefen, att känna stolthet över företaget man jobbar på, att ha kul på jobbet samt att ha goda utvecklingsmöjligheter i yrkeslivet.

Ledarskapet viktigt

Roland Gustavsson är vd på Wise Group, som ligger bakom rapporten. Han berättar att han blev förvånad över vissa av resultaten i rapporten.

- Det viktigaste med den här undersökningen är att vi har blivit varse om hur viktigt arbetet är, och framför allt hur viktigt ledarskapet är. Att arbetsklimatet spelar så stor roll för den psykiska hälsan gjorde oss förvånade, säger Roland Gustavsson, och fortsätter:

- Det är intressant att arbetet har större påverkan på dem som mår dåligt än på dem som mår bra, det har en större plats i deras liv. Om du mår dåligt så har du inte heller kul på jobbet. Men det är något av en "hönan eller ägget"-situation - mår de dåligt på grund av jobbet, eller vantrivs de på jobbet för att de mår dåligt? Det är svårt att svara på, men jag kan tänka mig att jobbet får större proportioner hos folk som mår dåligt psykiskt, säger Wise Groups vd.

Stress inte alltid orsaken

38 procent av alla sjukskrivningar i Sverige beror på psykisk ohälsa, vilket gör det till den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Arbetsgivare har med andra ord mycket att vinna på att förebygga psykisk ohälsa.

- Jag tror att det viktigaste är att man har rätt chefer. För att skapa en välmående arbetsplats behöver man ha ledare som skapar en god företagskultur där det är okej att vara glad och skämta. Det är också viktigt att chefen visar medarbetarna respekt och ger dem möjligheter att utvecklas, säger Roland Gustavsson.

En vanlig missuppfattning är att stress på jobbet är den främsta orsaken till psykisk ohälsa, tillägger han. Wise Groups undersökning visar att så inte är fallet.

- Stressnivån på jobbet är inte så avgörande för hur man mår psykiskt. Om allt annat fungerar bra så tolererar man en hög stressnivå. Har man däremot svaga chefer på arbetsplatsen så blir det problem. Man bör därför fokusera på bra ledarskap och att man ska kunna ha kul på jobbet, menar Wise Groups vd.

Vågar inte fråga

Gott ledarskap, respekt för medarbetarna och goda utvecklingsmöjligheter är alltså några av de saker som krävs för att skapa ett gott arbetsklimat.

- Det man vinner på att arbeta aktivt med arbetsklimatet är att man får lyckligare och gladare medarbetare som presterar bättre. Det påverkar också gruppen på ett positivt sätt, och i längden skapar man ett mer lönsamt bolag, säger Roland Gustavsson.

Hur bra är då dagens chefer på att upptäcka psykisk ohälsa bland medarbetarna? Wise Groups vd tror att det varierar mycket beroende på individ och arbetsplats.

- Jag tror att det finns en hel del chefer som upptäcker att medarbetare mår dåligt, men de vågar inte ställa frågan. Men som chef har man ett ansvar för sina medarbetare, så om man tror att någon mår dåligt så måste man helt enkelt försöka hjälpa den personen, säger Roland Gustavsson.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill