Ljus framtid för outsourcingbranschen

Företagen outsourcar för att de behöver kompetens - kommunerna för att spara pengar.

HR | ARTIKEL | DEC 2011

Brist på tid och kompetens är de vanligaste orsakerna till att företag outsourcar. Det visar den nya outsourcingbarometern från Visma Services. Många är dock tveksamma till att anlita externa tjänster - av rädsla för att förlora kontrollen över verksamheten.

Att lägga ut en del av sin verksamhet på ett annat företag - så kallad outsourcing - är relativt vanligt i Sverige idag. Den nya Outsourcingbarometern från Visma Services, som själva erbjuder outsourcingtjänster, bygger på en enkät som har besvarats av 315 små och medelstora företag samt 131 kommuner. Av dessa  uppger 38 procent att de lägger ut någon del av det administrativa arbetet på ett annat företag.

Barometern visar också att outsourcingbranschen har goda möjligheter att växa. Av dem som redan idag anlitar externa tjänster uppger 16 procent att de tror sig vilja outsourca mer under de kommande tolv månaderna. Endast 5 procent tror att de kommer att outsourca mindre. Av de företag som inte anlitar den typen av tjänster idag tror 10 procent att de kommer att outsourca mer det kommande året.

Tid och kompetens

De vanligaste orsakerna till att man väljer att outsourca en del av den interna administrationen är brist på kompetens (39 procent) och behov av att få mer tid till annat (38 procent). Andra orsaker som är nästan lika vanliga är behovet av att minska kostnaderna (34 procent) samt att man vill slippa anställa egen personal (32 procent). Några väljer också att outsourca för att de vill höja kvaliteten på verksamheten (22 procent).

- Fördelen med outsourcingtjänster är att de tillhandahåller rätt kompetens och kunskap och att det blir mer kostnadseffektivt. Med hjälp av outsourcing kan man minska företagets sårbarhet, säger Magnus Hedlund, vd för Visma Services.

Spara pengar

Det är fler kommuner än privata företag som köper outsourcingtjänster, berättar Magnus Hedlund. För dem är kostnadseffektivitet den viktigaste orsaken - 53 procent av kommunerna lägger ut intern administration på företag för att spara pengar.

- Hur mycket pengar man kan spara på att outsourca beror på vilka lösningar man har idag, men det är vanligt att man uppnår en kostnadsbesparing på 15-25 procent, säger Magnus Hedlund.

De delar av företagens verksamhet som outsourcas mest är IT (40 procent) och lönehantering (38 procent). Andra verksamheter som ofta sköts av outsourcingföretag är telefonväxel (32 procent), fakturering (19 procent) och reception (18 procent).

Vill ha kontroll

61 procent av företagen i undersökningen uppger att de idag inte outsourcar någon del av administrationen. Majoriteten av dessa, 58 procent, förklarar detta med att de vill ha kontroll över hela verksamheten - vilket de tror kan vara svårt om man lägger ut delar av den på ett annat företag.

- Det är vårt hinder i outsourcingbranschen, att företagen inte vill släppa kontrollen. Men det problemet går att övervinna genom att man har god insyn i den outsourcade tjänsten. Med dagens moderna system går det att skapa den kontrollen, säger Magnus Hedlund.

Andra vanliga orsaker till att företagen inte outsourcar är att man vill ha hela verksamheten på en och samma plats (32 procent), att man räknar med att det skulle bli dyrare (25 procent) och att man inte vill behöva säga upp befintlig personal (13 procent). Några av företagen (12 procent) säger också att de helt enkelt inte har funderat på den möjligheten.

Gillar konjunktursvängningar

Trots att vissa företag visar en skeptisk inställning till outsourcing tror Magnus Hedlund att branschen har goda möjligheter att växa.

- Jag ser positivt på framtiden. Vi ser en ökad efterfrågan, Sverige står inför en stor kunskaps- och kompetensutmaning i framtiden.

En fördel med att beställa outsourcingtjänster är att man inte behöver anställa och avskeda en massa människor när konjunkturen går upp och ner, förklarar han. Svängningar i ekonomin är därför ofta något positivt för outsourcingföretagen.

- Vi får olika typer av kunder beroende på om det är upp- eller nedgång i ekonomin. Vi tycker om konjunktursvängningar, säger Magnus Hedlund.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill