Löneskillnader - direkt efter examen

Nyexaminerade kvinnliga ingenjörer får lägre lön - trots bättre betyg.

HR | ARTIKEL | APRIL 2014

Löneskillnader mellan kvinnor och män är fortfarande en realitet i det svenska arbetslivet. Nu visar en rapport från Sveriges Ingenjörer att lönegapet uppstår redan vid första jobbet, åtminstone bland ingenjörer. Sedan växer det rejält när man når familjebildande ålder. "Jag har svårt att se att det här inte skulle handla om genus", säger förbundets jämställdhetsexpert Stina Kimstrand.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom ingenjörsyrket börjar redan vid första jobbet. Det visar den nysläppta rapporten "Nya rön om lön och kön" från fackförbundet Sveriges Ingenjörer.

Nyexaminerade kvinnliga civilingenjörer får i genomsnitt 750 kronor mindre än män i ingångslön.

- Vi kan tyvärr konstatera att det inte bara finns skillnader längre fram i yrkeslivet, utan att det förekommer redan från början, säger Stina Kimstrand, jämställdhetsansvarig på Sveriges Ingenjörer.

Exakt vad skillnaderna beror på är inte lätt att förklara, tillägger hon.

- Vi vet att tjejer ofta presterar bättre på utbildningarna, de får högre betyg. Därför har jag svårt att se att det inte skulle handla om genus. Vi måste åtminstone fundera på om det finns någon form av osaklighet som ligger bakom detta. Jag tror inte att det handlar om kompetensbrist bland tjejerna. Det handlar nog snarare om normer och värderingar.

Lönegapet växer

Med åren växer sig lönegapet ännu större, enligt fackförbundets rapport. Efter fem år har den genomsnittliga löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga civilingenjörer stigit från 750 till 2000 kronor.

- I 30-årsåldern är det många som får barn, och det kan bidra till att skillnaderna ökar. Det kan hänga samman med föräldraledigheten och att kvinnor ofta tar ett större ansvar för familjen, säger Stina Kimstrand.

Kvinnor och män hamnar också ofta på olika karriärvägar inom ingenjörsyrket, berättar hon. Kvinnor arbetar i högre utsträckning som projektledare, medan de manliga ingenjörerna ofta blir specialister, vilket i många fall ger en högre lön.

Men de ur jämställdhetssynpunkt mest relevanta resultaten får man fram genom att göra en så kallad regressionsanalys av löneskillnaderna. Det innebär att man tar hänsyn till olika faktorer som kan påverka lönenivån, exempelvis ålder, yrkeserfarenhet, sektor, hel- eller deltidsanställning, befattningsnivå och så vidare.

- När man har gjort en sådan analys minskar den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män från 12 procent till 5 procent. Men dessa 5 procent går inte att förklara. Det kan därför röra sig om en osaklig löneskillnad, säger Stina Kimstrand.

Inte bara lön

Hon tycker att arbetsgivare har ett stort ansvar för att öka jämställdheten - och det handlar om mer än bara lön.

- Arbetsgivare måste se över vilka förutsättningar som behövs för att tacka ja till en högre befattning, och göra tjänsterna attraktiva. De måste börja tänka mer långsiktigt när de rekryterar och fundera över vad som krävs för att fler kvinnliga ingenjörer att söka de högre befattningarna, säger Stina Kimstrand.

Som nyexaminerad ingenjör tycker hon att man ska ta kontakt med facket i samband med att man får sitt första jobb. Sveriges Ingenjörer tar fram rekommenderade ingångslöner varje år och kan erbjuda hjälp och tips om hur man ger rätt löneanspråk.

Hon vill också understryka att utvecklingen går åt rätt håll, även om ingenjör traditionellt sett är ett väldigt mansdominerat yrke.

- Vi ser att löneskillnaderna trots allt minskar och att jämställdheten ökar, även om det går alldeles för långsamt. Men bland yngre ingenjörer finns det en betydligt högre andel kvinnor jämfört med hur det ser ut högre upp i åldrarna. Idag är cirka en fjärdedel av ingenjörerna kvinnor, säger Stina Kimstrand.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill