Löneskillnaderna fortsätter att minska

Den största oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män finns i den privata tjänstesektorn, enligt Medlingsinstitutets årsrapport.

HR | Karriär | ARTIKEL | MARS 2014

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska. Utvecklingen går dock långsamt, och det återstår fortfarande en oförklarad löneskillnad på 5 procent, enligt Medlingsinstitutets årsrapport. Skillnaderna är störst inom den privata tjänstesektorn och minst inom kommunen, medan den snabbaste minskningen av gapet sker inom staten.

Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män. Men löneskillnaderna minskar och har gjort så konstant sedan 2005, om än i långsam takt. Det visar Medlingsinstitutets årsrapport som bygger på 2012 års officiella lönestatistik.

Löneskillnaderna mellan könen beror främst på att kvinnor och män har olika yrken inom olika branscher och sektorer. Om man inte väger in dessa faktorer, utan mäter löneskillnaden på arbetsmarknaden i stort, landar den på 13.9 procent.

Oförklarad löneskillnad

Om man däremot gör en så kallad standardvägning och tar hänsyn till faktorer som yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 6.1 procent. Gör man sedan en så kallad regressionsanalys och tar hänsyn till nämnda faktorer på en mer detaljerad nivå återstår en oförklarad löneskillnad på 5 procent.

Lönediskriminering behöver dock inte vara hela förklaringen till denna skillnad, enligt Medlingsinstitutet. Den kan också bero på andra faktorer som man inte kunnat ta hänsyn till i analysen.

Den största ovägda löneskillnaden finns inom landstinget, där den uppgår till 25 procent. Detta kan troligtvis förklaras med att många av överläkarna är män medan de flesta av undersköterskorna är kvinnor.
Den minsta ovägda löneskillnaden finns inom kommunerna, där den ligger på 6.2 procent.

Kommunerna mest jämställda

Efter standardvägningen är det emellertid den privata tjänstesektorn som har de största löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Där finns en oförklarad löneskillnad på 9.6 procent.

Inom landstinget ligger skillnaden på 4.6 procent, medan kommunerna har de mest jämställda lönerna med en skillnad på 0.7 procent.

Löneskillnaderna minskar både före och efter standardvägningen. Den största minskningen före standardvägningen har skett inom staten, medan den största minskningen efter vägningen har skett bland arbetare i privat sektor. Totalt har den standardvägda löneskillnaden minskat med 0.7 procentenheter sedan 2005.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill