Löntagare allt nöjdare med arbetsplatsen

Allt nöjdare med kontoret och chefen. Men yngre medarbetare känner sig understimulerade.

Ledarskap | Arbetsmiljö | Karriär | ARTIKEL | MARS 2014

Många yngre arbetstagare känner sig understimulerade på jobbet. Det visar Netigates stora Medarbetarrapport för 2013. En av förklaringarna kan vara att dagens unga har väldigt höga förväntningar på arbetslivet och karriären. Rapporten visar också att medarbetarna vill ha en chef som är kommunikativ och synlig - och att allt fler är positiva till jämställdhetssatsningar.

Netigates årliga Medarbetarrapport är en sammanställning av de medarbetarundersökningar som företaget har genomfört på uppdrag av andra företag runt om i landet under det gångna året. Sammantaget ger rapporten en bild av hur 7000 anställda på 62 svenska arbetsplatser ser på jobbet, karriären och chefen.

Yngre understimulerade

Medarbetarrapporten visar bland annat att yngre löntagare, personer i åldern 20-30, känner sig understimulerade på jobbet. De unga upplever att de saknar utmanande och varierande arbetsuppgifter. Många är därför missnöjda med sin karriärutveckling så här långt i livet.

Detta är en tydlig trend i det svenska arbetslivet, menar Netigates marknadschef Lars Lindberg. Men det är inte säkert att man kan skylla den utvecklingen på arbetsgivarna.

- Gapet mellan unga medarbetares förväntningar och deras uppfattning om verkligheten blir allt större. Det behöver inte betyda att arbetsplatserna blir sämre utan kan också ha att göra med att unga har allt högre förväntningar. Ett enkelt sätt att minska gapet är att införa systematiska introduktionsundersökningar till nyanställda för att tidigt fånga upp vilka förväntningar som finns och på sätt lära känna medarbetarna från början, säger Lars Lindberg i ett pressmeddelande.

Finare kontor

När löntagarna har ombetts att sätta betyg på hur bra arbetsplatsen är jämfört med "den ideala arbetsplatsen" har betyget minskat något under de senaste sex åren, från 4.01 till 3.68 på en 5-gradig skala. Betyget på ledarskapet har emellertid ökat, om än mycket marginellt, från 3.33 till 3.55 sedan 2009.

För att få ännu bättre betyg behöver chefen framför allt bli mer synlig samt bättre på att kommunicera beslut och värderingar, menar deltagarna i Netigates rapport.

En annan sak som löntagarna blir allt nöjdare med är kontoren, som uppfattas som fräscha och inbjudande. Lars Lindberg menar att vi just nu är inne i en period då företaget satsar väldigt mycket på attraktiva kontorsmiljöer. Här har bland annat Google spelat en stor roll i att driva på trenden, menar han.

Ytterligare en trend i Netigates rapport är att medarbetarna blir allt mer positivt inställda till jämställdhetssatsningar på arbetsplatsen, såtillvida att de håller med om påståendet att “en förändrad könsfördelning skulle ge en positiv effekt för företaget." Detta är den enskilt största förändringen jämfört med förra årets rapport, då frågan ställdes för första gången.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill