Män i jämställda företag sjukskriver sig mer

Mäns och kvinnors hälsomönster liknar varandra allt mer.

Hälsa | ARTIKEL | SEP 2011

Graden av jämställdhet i företagen påverkar sjukskrivningstalen - bland män. I företag som har kommit långt med jämställdhetsarbetet tenderar männen att i högre utsträckning stanna hemma när de är sjuka, visar en avhandling som lades fram i fredags.

Ökad jämställdhet minskar skillnaderna i hälsa mellan könen. Det skriver forskaren Ann Sörlin vid Umeå universitet i sin avhandling "Hälsa och den gäckande jämställdheten - kan jämställdhetens påverkan på hälsan mätas?".

Avhandlingen består av två jämställdhetsindex - en registerstudie och en enkätundersökning.

Registerstudien omfattar information om bland annat arbetsplats, lön, sjukfrånvaro och föräldraledighet bland drygt en miljon personer. Enkätstudien samlar svar om löneskillnader, tjänsteomfattning på arbetsplatsen samt fördelning av tid och ansvar i den egna parrelationen.

Skillnader i sjukfrånvaron

När Ann Sörlin jämförade sjukskrivningstalen i jämställda och ojämställda företag blev hon förvånad över resultaten.

- Jag trodde att jämställdhet skulle leda till minskad sjukskrivning hos kvinnor, men så blev det inte. Istället var det fler män som sjukskrev sig i de företagen, säger hon.

I de jämställda företagen började männen ta hand om sig bättre och gick inte till jobbet när de var förkylda.

- Om män och kvinnor lever mer likartade liv så kommer de också få ett mer likartat sjukskrivningsmönster. Det blir en sorts konvergens, båda grupperna dras mot mitten, förklarar Ann Sörlin.

Som chef finns det mycket man kan göra för att förbättra jämställdheten på arbetsplatsen, tycker hon.

- Man bör ha en systematisk uppföljning och exempelvis titta på de anställdas möjligheter att kombinera karriär med småbarnsliv, och liknande saker. De skulle kunna använda mitt normativa index som grund för en sådan uppföljning.

Företagens upplevs som jämställda, men...

Resultaten i avhandlingens två jämställdhetsindex har även jämförts med hur deltagarna i undersökningen själva upplever jämställdheten på arbetsplatsen och i hemmet.

Jämförelsen visar att det inte finns något samband mellan resultaten i indexen och svaren på frågan "Hur upplever du jämställdheten på ditt företag?/i din relation?". Exempelvis upplever de anställda sitt företag som mer jämställt än registerdata visar.

- Det viktigaste som framkommer i den här avhandlingen är att måttet man använder för att mäta jämställdhet är avgörande för vilket resultat man får, säger Ann Sörlin.

- Det gäller att ta till sig att jämställdhet är ett komplext mått. Det är viktigt att kombinera de normativa måtten med analys och kvalitativ tolkning av det man gör, förklarar hon.

På samma sätt som anställda upplever sina företag som mer jämställda än registerdata gör gällande, upplever män sina parrelationer som mer jämställda än den praktiska verkligheten visar. Hos kvinnor är resultatet det motsatta - de rapporterar en högre grad av jämställdhet än de själva upplever, vilket kan förklaras av att jämställdhet ytterst handlar om makt och inflytande.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill