Många positiva till delat ledarskap

45 procent av de svenska personalcheferna tror på delat ledarskap, enligt en ny undersökning.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | NOV 2013

Nästan varannan personalchef är positiv till delat ledarskap och anser att det ledar till ökad kompetens och bättre beslut. Det visar en ny enkät från undersökningsföretaget IC Potential. Var tionde deltagare säger också att deras företag har delat ledarskap redan idag. Andra är dock skeptiska och menar att ledarskapet blir otydligt om det delas på två.

Delat ledarskap har länge varit ett ämne för åsikter och debatt. En ny undersökning från IC Potential visar att svenska personalchefer är splittrade i frågan, skriver Svenska Dagbladet. Om man lägger samman de olika positiva svarsalternativen i undersökningen visar det sig att 45 procent av de 500 personalchefer som har besvarat enkäten är positiva till delat ledarskap. 30 procent är negativa, 11 procent neutrala och 15 procent har svarat "vet ej".
Var tionde personalchef uppger att deras företag har delat ledarskap idag, och att det fungerar bra.

"Avlastar cheferna"

Deltagarna i enkäten har kunnat välja mellan ett flertal olika svarsalternativ för att beskriva sin syn på delat ledarskap. De som är positiva säger bland annat att det ger "bättre kompetens och beslut" (14 procent). 11 procent säger kort och gott att "vi tror på delat ledarskap".

IC Potential skriver i frågeställningen att allt färre unga idag lockas av att jobba som chef, bland annat för att de tror att chefskapet går ut över privatlivet. Kanske kan delat ledarskap vara en lösning på det problemet. 10 procent av deltagarna i undersökningen tror nämligen att samarbetet avlastar cheferna.

Risk för otydlighet?

Ett vanligt argument mot delat ledarskap är att det lätt blir otydligt vem som har ansvaret och vem man ska lyssna på och vända sig till som medarbetare. Det är också personalchefernas starkaste invändning - 17 procent tycker att delat ledarskap blir otydligt. 8 procent säger att de helt enkelt inte tror på "delat-idén", och 5 procent tror inte att delat ledarskap skulle passa på just deras företag.

Tre grundstenar

Deltagarna i undersökningen, som är hämtat från IC Potentials personalchefsindex för fjärde kvartalet, har också fått motivera sina ställningstaganden med egna svar. Argumenten som används är välbekanta i sammanhanget. En av deltagarna som är positiv till delat ledarskap säger att "det kan vara bra att ha någon att bolla med, och att inte endast en har hela bördan och ansvaret". En annan är mer skeptisk och säger att "delat ansvar är inget ansvar".

Åsikterna går alltså isär - och kanske är det så att delat ledarskap passar bättre för vissa personer och företag än för andra. När Motivation.se intervjuade professor Marianne Döös förra året, förklarade hon att det behövs en gemensam bottenplatta för att lyckas med det delade ledarskapet.

Den består av tre delar: prestigelöshet, förtroende och gemensamma värderingar. Saknas någon av dessa tre grundstenar blir det svårt att få samarbetet att fungera.

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill