Många unga vill bli chefer

Men fler män än kvinnor kan tänka sig en framtida chefskarriär, enligt Juseks arbetsmarknadsundersökning.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2014

En ny rapport från fackförbundet Jusek slår hål på myten att dagens unga inte vill bli chefer. Studien visar att så mycket som 60 procent av de nyexaminerade inom bland annat juridik och ekonomi mycket väl kan tänka sig en framtida chefskarriär. Kvinnor är dock underrepresenterade bland de framtida chefsaspiranterna.

Dagens unga vill inte bli chefer. Åtminstone har det påståtts så på senare år, bland annat i en larmrapport som chefsorganisationen Ledarna släppte i höstas. Nu har det dock kommit nya uppgifter som pekar på att unga faktiskt i mycket hög utsträckning kan tänka sig en framtida chefskarriär.
En arbetsmarknadsundersökning från fackförbundet Jusek visar att drygt 60 procent av dagens nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare kan tänka sig att jobba som chef.

Färre kvinnor intresserade

Rekryteringspotentialen är med andra ord betydligt större än man tidigare trott. 63 procent kan tänka sig att bli chef med personalansvar, 21 procent vet ännu inte hur de skulle ställa sig till ett sådant erbjudande, och endast 16 procent säger tvärt nej till ett framtida chefskap.

Trots det är det inte bara positiva besked som framkommer i Juseks rapport. Undersökningen visar nämligen att kvinnor i lägre utsträckning än män kan tänka sig att bli chef. 68 procent av männen är intresserade av en chefskarriär, mot endast 59 procent av kvinnorna.

Vad skillnaderna mellan könen beror på kan diskuteras. En liten hint får vi när de nyexaminerade svarar på vilka faktorer som är viktigast i valet av arbetsgivare. Bland kvinnorna uppger 21 procent att möjligheten att kombinera yrkeslivet med föräldraskap är "helt avgörande". Motsvarande andel bland männen är 13 procent. En möjlig tolkning är därför att kvinnor känner ett större ansvar för familjen, vilket får dem att tveka inför möjligheten att bli chef.

Lön och kompetensutveckling viktigt

I övrigt är skillnaderna mellan könen små angående vilka faktorer som är viktigast hos en arbetsgivare. 91 procent tycker att möjlighet till kompetensutveckling är helt avgörande eller har stor betydelse. En nästan lika stor andel - 85 procent - tycker att det är väldigt viktigt att få en marknadsmässig lön. 78 procent svarar också att karriärmöjligheter är helt avgörande eller har stor betydelse.

Möjlighet till utlandstjänst tycks dock vara betydligt mindre viktigt för deltagarna i Juseks undersökning. Endast 22 procent lägger stor vikt vid detta, medan hela 45 procent avfärdar det som helt oviktigt.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill