Många vill byta jobb men få tar steget

Svenskarna tycker att chefen är dålig på att lyssna, enligt en ny undersökning.

Ledarskap | HR | ARTIKEL | NOV 2011

Hela 75 procent av Sveriges befolkning skulle vilja byta jobb, enligt en färsk undersökning som Blocket Jobb har genomfört tillsammans med YouGov. En av de vanligaste anledningarna är missnöje - med chefen.

Undersökningen, som går under namnet Jobbkollen #1, är utförd av YouGov på uppdrag av Blocket Jobb. 1010 personer i åldern 20-65 år har fått svara på frågor om hur de ser på jobb och om de är intresserade av att byta jobb.

Resultatet är ganska häpnadsväckande - hela 75 procent av Sveriges befolkning säger att de skulle vilja byta jobb.

- Vi blev ganska förvånade att så många ville byta jobb samtidigt som så få gör slag i saken, säger Blockets pressansvariga Johanna Wilkens.

Trots att så många skulle vilja hitta en annan arbetsgivare är det nämligen bara 10 procent som uppger att de aktivt letar efter ett nytt jobb.

Personerna som deltog i undersökningen är inte uppdelade i yrkeskategorier. Det går därför inte att se hur många som är chefer av de som längtar bort.

- Men chefer är ju ofta ganska så karriärinriktade, säger Johanna Wilkens.

Missnöjda med chefen

Det främsta skälet till att folk vill byta jobb är, enligt Jobbkollen, att de helt enkelt vill pröva på något nytt. Missnöje över lönen, känslan av att de inte utvecklas på jobbet eller att jobbet är för stressigt tillhör också de vanligaste orsakerna.

Den femte vanligaste anledningen till att svenskarna vill byta jobb är missnöje med chefen. Hela 24 procent, det vill säga nästan en fjärdedel av de som önskar hitta en ny arbetsgivare, uppger att chefen är det främsta skälet till detta. Samtidigt säger 20 procent av alla deltagare i undersökningen att de är missnöjda med den chef de har idag, och 87 procent tycker att chefen är en väldigt viktig faktor för om man trivs på jobbet eller inte.

Klagande medarbetare

När så många drömmer om att byta jobb men så få går från ord till handling, ligger det nära till hands att tro att det klagas en hel del på de svenska arbetsplatserna. Mycket riktigt visar Blockets och YouGovs undersökning att 80 procent av de tillfrågade brukar höra någon i sin omgivning klaga över sitt jobb minst någon gång i månaden, och lika många uppger att de själva brukar klaga ibland. Bland dessa säger drygt hälften att de klagar minst en gång i månaden.

Det svenskarna klagar mest över är stress. Det näst vanligaste klagoämnet är dock chefen - 37 procent av de som klagar på jobbet uppger att de klagar på sin chef. Andra populära ämnen är arbetsmiljö och lön.

På frågan "Vad klagar du oftast på hos din chef?" svarar 54 procent att chefen inte lyssnar. 46 procent klagar på att chefen är inkompetent, 41 procent anser att han eller hon har dålig samarbetsförmåga och 34 procent tycker att chefen är orättvis.

Kontakter viktigaste jobbkanalen

De vanligaste orsakerna till att de som vill byta jobb ännu inte har gjort slag i saken, är att man är osäker på vad det är man vill göra eller att man inte har hittat något jobb. Många anser också att det helt enkelt är för svårt att få ett nytt jobb.

Av undersökningen framkommer också att många tycker att jobbsökandet är jobbigt, nervöst och svårt. Väldigt få upplever det som spännande och roligt att söka jobb, skriver Blocket i sitt pressmeddelande. Hälften av de tillfrågade känner sig nervösa inför en jobbintervju, och allra mest nervösa är de yngsta.

Om man väl lyckas hitta ett jobb så är det ofta tack vare de kontakter man har. 38 procent av deltagarna i Jobbkollen säger att de hittade sitt nuvarande jobb med hjälp av kontakter eller tips från vänner och bekanta.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill