Mångfald gynnar utrikeshandeln

Fler utlandsfödda i arbetskraften leder till ökad export och import, enligt ny forskning.

HR | ARTIKEL | SEP 2012

Att anställa personer med utländsk bakgrund är bra för företagens internationalisering. Ny forskning visar att mångfald i personalstyrkan leder till att företagens utlandshandel ökar markant. En enda procents ökad mångfaldsnivå leder i genomsnitt till att exporten ökar med 9 procent och importen med 12 procent, säger forskarna.

Fördelarna med att anställa utrikesfödda personer är många. Invandrare har ofta en unik kännedom om sitt ursprungslands kultur, språk, religion och marknad. De har dessutom ofta ett stort kontaktnät i sina forna hemländer. Dessa kontakter och kunskaper är av stor vikt när affärer med utländska företag ska komma till stånd, eftersom kommunikationen och förståelsen mellan säljare och köpare är extra viktig.

Det är inte ovanligt att affärer uteblir på grund av missförstånd, kulturskillnader och problem i kommunikationen.

– Internationella affärer är ofta förknippade med stora kostnader och handelshinder som bristande förtroende, kulturskillnader, avvikande affärsnormer och olika regelsystem, säger forskaren Magnus Lodefalk i ett pressmeddelande från Örebro universitet.

Handeln ökar markant

Tillsammans med Andreas Hatzigeorgiou vid Lunds universitet har Magnus Lodefalk undersökt hur mångfald påverkar företagens export och import.

Resultaten talar sitt tydliga språk - mångfald ger klirr i kassan för företag som sysslar med export eller import, vilket gäller 68 respektive 64 procent av svenska tillverkningsföretag med minst tio anställda.

– Den nya studien visar att företag med fler utlandsfödda i arbetskraften ökar sin utrikeshandel markant. En procentenhets högre mångfaldsnivå i arbetskraften är i genomsnitt förknippad med 9 procent mer export, säger Lodefalk, som är forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet.

Mångfald ett instrument

Studien är baserad på statistik för 7000 svenska tillverkningsföretag under en tioårsperiod. Resultaten och forskarnas slutsatser presenterades nyligen i tidningen Ekonomisk Debatt. Där skriver Lodefalk och Hatzigeorgiou att ett genomsnittligt multinationellt tillverkningsföretag i Sverige med 87 anställda och 12 procent utlandsfödda i arbetskraften kan öka sin export med drygt två miljoner kronor genom att anställa ytterligare en person med utländsk bakgrund.

Möjligheterna att dra nytta av invandrares erfarenhet från hemländerna blir dessutom ännu större om man ger de utlandsfödda speciell utbildning samt hjälper dem att upprätthålla kontakter med hemlandet, menar forskarna.

Lodefalk och Hatzigeorgiou anser att mångfald är ett användbart instrument för företag som vill öka sin internationalisering.

– Företag kan använda mångfald som ett instrument för att komma runt hinder. Utlandsfödda hjälper företagens affärer genom unik kunskap om affärskulturer, politik, religion och språk i sina hemländer samt genom nätverk och kontakter, säger nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou i ett pressmeddelande.

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill