Mångfaldsarbete en utmaning för HR-chefer

Här är trenderna inom HR 2011.

HR | ARTIKEL | SEP 2011

Mångfald i personalstyrkan, kollektivt ledarskap och en modernare syn på företagets hierarki och struktur. Dessa är några av de viktigaste trenderna och största utmaningarna inom HR, enligt en ny rapport från revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Rapporten har sammanställts av Deloittes amerikanska firma, och beskriver de trender som förändrar företagens personalarbete. Fokus har legat på innovation och globala marknader.

Behovet av mångfald i personalstyrkan lyfts fram som en av de största utmaningarna för företagens HR-chefer. I USA, där de etniska minoriteternas köpkraft växer i ett rasande tempo, är det naturligt att tro att ett företag med större mångfald presterar bättre. Den som vill nå ut till en mångkulturell befolkning men samtidigt har en homogen personalstyrka är dömd att misslyckas. Detsamma gäller naturligtvis i Sverige.

Mattias Kanold på Deloitte i Sverige säger att vissa företag har insett fördelarna med mångfald, andra inte. Hur som helst så finns det mycket kvar att göra på den punkten.

- Det räcker med att se på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är större bland nysvenskar, här talar vi om en jättestor outnyttjad arbetskraft, säger Mattias Kanold.

- Det skulle kunna fungera fantastiskt att ta in folk som kanske har ett annat perspektiv än det vi har haft i hundra år.

Hur långt de svenska företagen har kommit med sitt mångfaldsarbete jämfört med de amerikanska är svårt att bedöma, menar han.

- Men min erfarenhet säger mig att Amerika har kommit längre. Där tror jag att vi i Sverige har mycket att lära.

Från pyramid till nätverk

En annan trend som beskrivs i rapporten går under titeln from ladder to lattice, alltså från trappstege till lattice. Moderna företag och organisationer är mindre hierarkiska och har en plattare, mer samarbetsinriktad och projektbaserad struktur.

Inom matematiken är en lattice en mångdimensionell, kristalliknande struktur som sträcker ut sig i alla riktningar. I företagsvärlden är den en symbol för att karriärvägar och talangutveckling kan se ut på många olika sätt. Trenden bland moderna företag är att medarbetarna inte bara kan klättra upp för en traditionell karriärsstege - utan också röra sig diagonalt inom organisationen och "zick-zacka" mellan olika roller i företaget. Från att ha varit en hierarkisk pyramid blir företagens struktur snarare något som liknar ett nätverk.

Lattice-modellen speglar också att arbetskraften ser annorlunda ut idag när det gäller exempelvis etnicitet, kön och familjestruktur. Detta ställer nya krav på att karriären ska gå att kombinera med privatlivet.

- HR handlar om att förbereda organisationen för en ny kategori medarbetare. Det gäller att tänka nytt och inte vara för enkelspårig, säger Mattias Kanold.

Kollektivt ledarskap

Flera av de trender som Deloitte beskriver i sin rapport hänger ihop med varandra, menar han. Samtidigt som de gamla hierarkierna rasar ihop och ersätts av lattice-modeller uppstår behovet av ett mer kollektivt ledarskap där fler är involverade i hela företagets verksamhet.

- Vi på Deloitte pratar mycket om att dra nytta av all kompetens som finns i organisationen. Det handlar om att se till att få ut hela vårt erbjudande, att all vår kompetens ska komma ut till kunden, förklarar Mattias Kanold, och utvecklar:

- Det är viktigt att medarbetarna inte bara är experter inom ett område, man måste ha mer än ett hum om vad andra gör också. Det gäller att utnyttja den gemensamma kompetensen. På så vis blir det dessutom lättare att ställa om - det är en fråga om intern mobilitet.

Sverige hänger med

Vikten av att hänga med i utvecklingen när nya marknader börjar blomstra understryks också i rapporten. Här gäller det inte bara att nå nya, köpstarka grupper med sina produkter - det handlar också om att stå sig i konkurrensen om den nya arbetskraften. Även för svenska företag är det viktigt att hänga med i svängarna.

- Sverige är ett relativt litet land som kommer att behöva skaffa arbetskraft även på nya marknader. Där gäller det att vi är på tårna.

Flera av de största trenderna inom HR har också med den tekniska utvecklingen att göra. Bland annat handlar det om så kallad workforce analytics - databaserade, tekniska analyser av arbetskraften. Att följa den tekniska utvecklingen är av fundamental vikt, menar Mattias Kanold.

- Men man ska inte lita alltför mycket till tekniken, det är ju trots allt människor vi arbetar med.

Generellt sett tycker han att svenska företag är bra på att följa de viktigaste trenderna inom HR.

- Ja, min erfarenhet när jag träffar HR-människor internationellt är att vi ligger ganska långt fram. Vi har en hög lägstanivå och en hög högstanivå, säger Mattias Kanold.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill