Mänskligt beteende – en färgpalett

Gästskribent Per Falck, Thomas International Sweden: ”En persons beteendemönster är komplext och kan inte enbart beskrivas med en färg.”

Ledarskap | HR | ARTIKEL | MARS 2018

Är du gul, röd, blå eller grön? Eller lite av varje? DISC har blivit ett populärt verktyg för att lära sig mer om olika slags beteenden.

Är du gul, röd, blå eller grön? Eller lite av varje? DISC har blivit ett populärt verktyg för att lära sig mer om olika slags beteenden.

Att förstå mänskliga beteenden är otroligt viktigt för att en organisation ska fungera. Därför finns det idag analysmodeller, verktyg och tester som används som stöd för att skapa rätt förutsättningar för ledarskap och samarbete i arbetslivet. Den berömda DISC-modellen delar upp våra beteendemönster i fyra olika kategorier, eller färger: dominans (röd), inflytande (gul), stabilitet (grön) och anpassning (blå). Det är dock viktigt att komma ihåg att människors beteende inte låter sig kategoriseras alltför enkelt – ingen representeras bara av en färg. 

Det finns ett stort antal DISC-baserade testverktyg på marknaden och just nu ser jag en tendens till generalisering, när personers beteendemönster alltför enkelt beskrivs med hjälp av enbart fyra färger; röd, gul, grön och blå.

Visst kan det vara skoj att prata om den dominanta Röda eller den kvalitetsmedvetna Blåa individen, men det är också viktigt att förstå, att det inte är så enkelt som att kategorisera en person utifrån bara en färg. 

Min erfarenhet från snart 40 års arbete med rekrytering och utveckling av organisationer, ledare, individer och team, har visat mig: Att analysera och förstå en persons beteendemässiga egenskaper är en komplex uppgift som kräver en bred analys och ett mångfasetterat analysverktyg. 

Ett analysresultat utgör aldrig en ”absolut” sanning. Det är ett relevant diskussionsunderlag, där målet är att synliggöra en persons styrkor och potentiella utvecklingsmöjligheter.

Fyra beteendekategorier


Vilka är då grunderna i ett mångfasetterat analysverktyg? DISC-teorin grundades av Dr William Moulton Marston och forskningen finns beskriven i Marstons bok ”Emotions of normal people” (1928). Marston beskriver att det beteende som ger uttryck för våra känslor kan delas upp i fyra olika dimensioner. Beteendena representerar hur vi agerar i förhållande till den miljö vi verkar i. De fyra beteendekategorierna Marston beskriver är Dominans, Inflytande, Stabilitet och Compliance (anpassning).

I korta drag kan vi säga: En person med hög Dominans karaktäriseras av ett aktivt, pådrivande beteende i en utmanande miljö och upplevs av sin omgivning som rättfram, direkt och kraftfull. Som ledare tenderar de att fatta snabba beslut och få saker att hända, men glömmer ibland att konsultera sin omgivning. Dessa egenskaper beskrivs i DISC-termer som röda. 

En person med högt Inflytande karaktäriseras av ett aktivt, synligt beteende i en vänlig miljö och upplevs av sin omgivning som öppen, trevlig och pratsam. Som ledare är de duktiga på att komma med nya idéer, sälja in sina idéer och inspirera andra till handling. Egenskaper som i DISC-termer kan beskrivas som gula. 

En person med hög Stabilitet karaktäriseras av ett avvaktande, följsamt beteende i en vänlig miljö och upplevs av sin omgivning som vänlig, lugn och uppmärksam. Som ledare vill de gärna ha konsensus i gruppen innan de fattar beslut, och de uppfattas ofta som omtänksamma av sin omgivning. Dessa egenskaper kan i DISC-termer beskrivas som gröna. 

En person med hög Anpassning (Compliance) karaktäriseras av ett avvaktande, regelorienterat beteende i en utmanande miljö och upplevs av sin omgivning som korrekt, saklig och diplomatisk. Som ledare skapar de ofta en noggrann plan som de sedan också följer för att nå sina mål. Egenskaper som i DISC-termer kan beskrivas som blåa. 

Viktigt att notera är att en individs beteende är resultatet av alla fyra faktorer, även om en eller flera faktorer kan vara mer framträdande. En persons beteende karaktäriseras aldrig enbart av en egenskap eller färg. 

DISC

Ingen ”absolut sanning”


I snart 30 år har jag arbetat med analysverktyg som har DISC som grund som beskriver hur personer ser sig själva, hur de uppträder under press och hur de anpassar sitt beteende i den roll de besitter. Analysen skapar förståelse för människors beteendemässiga olikheter och kan användas som underlag i en rekryteringsintervju, för personlig utveckling av ledare och för att skapa en effektiv och respektfull kommunikation i grupper. 

Kandidatens upplevelse bestäms av utövarens kunskap och erfarenhet! Att korrekt använda sig av den information en analys ger och kunna återkoppla resultaten kräver gedigen kunskap och erfarenhet med respekt för individen. Då tittar man på frågor som: 

 • Vilka är dina styrkor?  
 • Vad motiveras du av? 

 • Vad kan du tänkas vilja undvika?
 • Hur kommunicerar du?
 • Vad kännetecknar ditt sätt att ta beslut?
 • På vilket sätt påverkar du andra?
 • Vad bidrar du med i teamet/organisationen?
 • Hur agerar du under press?
 • Finns det några potentiella utvecklingsområden? 
En analys får aldrig bli en ”absolut” sanning utan ska fungera som ett relevant underlag till en diskussion där personen ges tid till reflektion. Idag oroas jag av riskerna med generalisering genom publikfriande ”absoluta” kategoriseringar av människor i form av enskilda färger.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR

Dela:

Om skribenten

Per Falck är grundare och vd på Thomas International Sverige och har mer än 40 års erfarenhet av utveckling av organisationer, ledare, individer och team. 


Pers intresse prestation gör att han ständigt söker utveckling i alla avseenden såsom; snabbaste vägen till brevlådan, sänkt elförbrukning, effektivare möten och förbättrade affärsresultat. 

Med erfarenhet från musikindustrin, detaljhandeln och som managementkonsult, kom Per i slutet av 1980-talet i kontakt med ThomasSystemet och sedan dess ligger det till grund för hans fortsatt framgångsrika verksamhet. Sedan 1990 innehar Per rättigheterna för Thomas Internationals verktyg i Sverige, Finland, Polen, Österrike och Östeuropa.

Läs mer om Thomas International Sweden här.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill