Måste ledaren passa in i företagskulturen?

Nej, säger forskningen – ”missmatchning” mellan ledaren och kulturen kan tvärtom vara bra.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2016

Måste en bra ledare matcha företagets kultur? De flesta skulle nog svara ja på den frågan. Det känns ju så självklart att exempelvis handlingskraftiga ledare passar i väldigt resultatinriktade organisationer, medan ledare som är socialt skickliga gör sig bättre i mer relationsorienterade verksamheter, och så vidare.
Men en ny forskningsstudie visar att det faktiskt kan vara tvärtom – en ledare som går på tvären med organisationskulturen kan vara precis vad ett företag behöver.

Att en bra ledare ska matcha företagskulturen känns nog för de flesta som en absolut självklarhet. Om de anställda på företaget har lärt sig att arbeta och bete sig på ett visst sätt – i enlighet med en kultur som förhoppningsvis har byggts upp medvetet - varför skulle man då låta dem ledas av en person som inte matchar den kulturen?

Det låter minst sagt kontraintuitivt. Men en ny studie som nyligen publicerades i Journal of Applied Psychology visar att ledare som går på tvären med företagskulturen faktiskt kan vara mer effektiva och skapa bättre resultat än ledare som är helt anpassade efter den rådande kulturen på företaget.

Missmatchade ledare bättre

Studien har genomförts av forskaren Chad Hartnell och hans kollegor, skriver bloggen BPS Research Digest. Forskarna har undersökt ledarskapet på ett antal företag i ett teknologi-konsortium, där medarbetarna i 120 olika arbetsgrupper fick betygsätta sina VD:ars ledarskap utifrån två kriterier; task leadership (förmågan att leda genom att styra arbetet i sig) och relational leadership (förmågan att leda genom att bygga relationer). De fick också betygsätta företagskulturen enligt samma kriterier. Frågan som forskarna ville ha svar på var hur sambandet ser ut mellan ledarskapet, företagskulturen och det finansiella resultatet.

Studien gav ett tydligt svar – ledare som inte matchar verksamhetens kultur uppnådde bättre resultat än ledare som var helt anpassade efter kulturen.

Företag med en relationsorienterad kultur presterade alltid bättre om de hade en ledare som var mer inriktad på själva arbetsuppgiften än på relationer. Ledare som tvärtom var mer relationsinriktade presterade bättre om de fick leda resultatinriktade snarare än relationsorienterade företag. Och så vidare.

Komplettera kulturen

Snarare än att söka efter ledare som matchar kulturen, kan många företag alltså vinna på att hitta ledare som kompletterar kulturen med något som saknas. Om företaget som helhet redan är väldigt bra på att bygga relationer så kanske ni behöver en handlingskraftig ledare som hellre jobbar hårt än att stå vid kaffeautomaten och småprata. Och vice versa, om företaget redan är väldigt resultatinriktat och hårt arbetande så kanske det snarare behöver kompletteras med en ledare som är bra på att involvera, engagera och bygga relationer.

Resultaten ska naturligtvis inte övertolkas, understryker BPS Research Digest – alla ledare passar inte i alla företagskulturer. Studien kan istället ses som en påminnelse om att man inte alltid ska rekrytera ledare som passar in i den kultur som redan finns på företaget – ibland kan det vara bättre att fundera över vem som skulle kunna komplettera verksamheten.

Som ledare kan man också själv fundera över hur man kan förändra sitt eget ledarskap över tid. Har dina medarbetare tagit till sig ditt relationsorienterade budskap? Är det i så fall dags att förnya sig och komplettera det med någonting som saknas i er företagskultur?

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill