Matchningsproblem största utmaningen

De flesta jobbansökningar kommer från okvalificerade personer, menar arbetsgivarna.

HR | Rekrytera | ARTIKEL | APRIL 2013

Matchningsproblem på arbetsmarknaden är fortfarande en av de största utmaningarna som företagen står inför, visar StepStones trendrapport för 2013. Antalet sökande är för få - och kandidaterna håller för låg kvalitet, menar många av arbetsgivarna. För att nå ut till rätt kandidater behöver arbetsgivarna jobba med sin rekryteringskommunikation, skriver StepStone i sin rapport.

StepStones rapport Rekryteringstrender 2013 är baserad på en enkätundersökning bland arbetsgivare, anställda och arbetssökande i hela Europa.

Resultaten visar bland annat att det fortfarande råder en stor matchningsproblematik på den svenska och europeiska arbetsmarknaden.

Sökande inte kvalificerade

Den viktigaste rekryteringsutmaningen för företag och organisationer är att öka antalet lämpliga sökande. En stor andel - 47 procent - av organisationerna i StepStones undersökning anser att för få personer har sökt deras utannonserade tjänster.

Allt fler blir också missnöjda med de sökandes kvalifikationer. 54 procent av arbetsgivarna anser att de flesta ansökningar de får kommer från okvalificerade personer.

- Att den upplevda kvaliteten på de sökande går ned är en trend som vi har sett i flera år. Det är likadant i nästan alla länder som vi har undersökt, säger Charlotte Ulvros, marknadschef på StepStone.

- Ibland kanske arbetsgivarna sätter lite väl höga krav i annonsen. En platsannons är en drömbild av en idealisk sökande som kanske inte alltid finns i verkligheten. Att anställa blir allt dyrare så kraven sätts högre. Och då blir inte arbetsgivaren lika nöjd med dem som söker, förklarar hon.

För höga krav?

Charlotte Ulvros menar att arbetsgivare ibland kan göra det svårare för sig själva genom att ställa alltför höga krav på de arbetssökande.

- Risken om man ställer för höga krav är att man inte ser människors potential. Vissa arbetsgivare målar in sig i ett hörn på det viset och borde kanske vara lite mer öppna, säger Ulvros, men tillägger att det även finns andra förklaringar till svårigheten att hitta kvalificerad arbetskraft.

- Det kan vara svårt att få kvalificerad personal till vissa delar av Sverige. Att hitta programmerare som vill flytta till Jämtland när lönen är bättre i Stockholm, till exempel, säger StepStones marknadschef.

Orsakerna till att arbetssökande söker jobb som de inte är kvalificerade för är flera. Kravet på att söka ett vist antal jobb för att få arbetslöshetsersättning kan vara en förklaring. En annan är att folk tvingas bredda sig när jobben blir färre i den ekonomiska krisen.

Faktum är att det inte saknas möjligheter för den som vill slå sig in i en ny bransch. Hela 91 procent av arbetsgivarna säger att de skulle kunna anställa en sökande med mindre erfarenhet - om den sökande har potential att utvecklas.

Kommunikationen viktig

Matchningsproblemen på arbetsmarknaden har pågått i flera år, och den stora frågan är förstås hur företagen ska bära sig åt för att hitta rätt kompetens.

- För det första så tror jag att det handlar om att behålla och vidareutveckla den personal man redan har. För det andra är det väldigt viktigt att man som rekryterare sätter sig ned med den anställande chefen och diskuterar vad för typ av person man ska söka efter. Man kan till och med sätta sig ned med hela arbetsgruppen och diskutera vilka behov de ser, säger Charlotte Ulvros.

Hon tror också att det är viktigt att företag och organisationer jobbar med sin rekryteringskommunikation - både för att lyckas bättre med rekryteringen och för att värna om varumärket.

- Vår undersökning visar att 41 procent av de jobbsökande oftast inte får något svar på sina ansökningar. Det leder dels till att många inte kommer vilja söka igen, vilket innebär att företaget kan gå miste om kompetens, dels att varumärket påverkas negativt. För marknadsavdelningen borde det här vara jätteviktigt, det handlar ju om synen på företagets varumärke, säger Charlotte Ulvros.

 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill