Mats Georgson: ”Bra pr handlar om värde för individen”

Stora pr-priset delas ut den 24 april.

Kommunicera | ARTIKEL | APRIL 2012

Vinnaren av Stora pr-priset 2012 avslöjas imorgon, den 24 april vid en prisceremoni i Stockholm. Motivation.se har ställt några frågor till jurymedlemmen Mats Georgson på pr-byrån Georgson & Co.

Mats Georgson är VD för den välkända pr-byrån Georgson & Co. Vi bad honom berätta lite mer om juryarbetet inför Stora pr-priset. Och sin syn på pr - nu och framöver.

Varför tycker du att det är viktigt att delta i juryarbetet?

- Från första början var idén med Stora pr-priset att visa på bredden av vad pr kan vara och åstadkomma. Det är en bra och viktig utgångspunkt, då det finns många spännande historier som man annars inte skulle tänkt på som pr-aktiviteter. I en värld där uppmärksamhet och agendasättande är hårdvaluta är det bra att reflektera över hur den valutan fungerar, för både utövare, akademiker och vanliga medborgare.

Hur tänker ni i juryn när vi reflekterar kring de olika kandidaterna?

- Vi har en strukturerad mall för bedömningarna så samtliga bidrag bedöms på samtliga kriterier och sedan diskuterar vi skillnader mellan våra individuella bedömningar. Detta betyder att vi har en väldigt systematisk och, skulle jag vilja hävda, väldigt rättvis bedömning av bidragen.

Unknown photo imported from Drupal

Hur brukar diskussionen se ut mellan jurymedlemmarna? Ense? Oense?

- Den process som vi använt har gjort att vi relativt snabbt enats i våra bedömningar. Det vi istället haft tid till har varit för reflektion och allmän diskussion om trender vi ser tvärs över bidragen och så vidare. Kul diskussioner med andra ord!

Hur ser du att pr-arbetet förändrats över tid? När det gäller exempelvis sociala medier osv?

- Stor fråga men naturligtvis innebär medieutvecklingen att allt går snabbare, tajmingen blir allt viktigare, och att enskilda individer eller organisationer med begränsade resurser har så mycket mer möjlighet att påverka.

Vad kännetecknar bra pr för dig? Vilka komponenter kan man aldrig göra avkall på?

- För det första ska det man gör utgå ifrån någon idé om vad man vill ska hända, dvs en analys och tydliga målsättningar. Sen handlar all kommunikation om att vara relevant för målgruppen och att ha ett nyhetsvärde – då menar jag inte i första hand medialt utan för individen. Vad är nytt och relevant för mig som människa? Om du inte tillför detta utan bara tänker att du ska höras, då hörs du inte!

Hur ser du på pr-trender framöver? Kan du sia om framtiden...?

- Nja, jag kan spekulera. Jag tror på en trovärdighetsrekyl. Såg du Kony-videon och dess enorma spridning på bara ett par dagar? Sedan kom en andra våg av ifrågasättande av avsändarna. Vet inte vad som var rätt eller fel men det illustrerar vad jag tror kommer hända: människor kommer nog bli lite mer försiktiga att sprida budskap om de inte är säkra på vilka som ligger bakom och vilken trovärdighet de har. I så fall kommer man få arbeta mer systematiskt med att bygga trovärdighet snarare än att få maximal exponering.

Övriga kommenterar som du tror är intressant för våra läsarna?

- Att pr är svårt att separera från underliggande idéer, organisationer, produkter och erbjudanden. Är t ex Rättviseförmedlingen i första hand en produkt eller ett pr-arbete? Vilken del i framgången för Zlatans bok spelade egentligen den genomtänkta pr-strategin? När Björn Ranelid är Björn Ranelid, hur mycket pr-arbetare är han då? Jag vet många fall då produkter kommit till i förstahand för att skapa PR för företaget, snarare än att man gjort pr för att maximera produktförsäljningen. Det är bland annat detta som gör pr så brett och intressant!

Vinner av Stora pr-priset 2012  avslöjas på Bistro Nouveau i Stockholm den 24 april, med start kl 18.00. Vill du vara på plats? Anmäl dig här!
 

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill