Medarbetare får fler och större uppgifter

Medarbetarrapporten 2011 uttrycker mindre tillfredsställelse med ledarskapet på arbetsplatsen, enligt undersökning från Netigate.Ledarskap | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | FEB 2012

Allt fler svenskar är missnöjda med sin arbetsplats, enligt en ny medarbetarrapport från undersökningsföretaget Netigate. Problem i den psykiska arbetsmiljön tros ligga bakom - arbetsgivarna tar inte stressen på allvar, menar de anställda.

Undersökningsföretaget Netigate har för fjärde året i rad låtit anställda i svenska företag jämföra sin egen arbetsplats med "den ideala arbetsplatsen". Under dessa fyra år har genomsnittsbetyget på den egna arbetsplatsen sjunkit från 4,01 till 3,81 på en femgradig skala. Missnöjet har alltså ökat lite grand varje år.

- Vår slutsats är att det här resultatet hänger samman med den ökade stress och högre arbetsbelastning som vi också ser tecken på i undersökningen, säger Lars Lindberg, marknadschef hos Netigate.

- När de anställda upplever en sämre psykosocial arbetsmiljö så återspeglar sig det även i det totalbetyg man ger arbetsplatsen, förklarar han.

Mer ansvar

Undersökningen, som omfattar 3516 anställda på 31 svenska arbetsplatser, visar nämligen att de anställda känner en allt sämre tillfredställelse med den psykiska arbetsmiljön. Stressen är helt enkelt för hög.

- Den ökade stressen tror vi hänger ihop med att medarbetarna tilldelas ett allt större ansvar. Man får fler och större uppgifter att sköta på samma arbetstid, säger Lars Lindberg till Motivation.se.

Medarbetarrapporten visar, precis som Netigates marknadschef säger, att de anställda tycker att arbetsdagen är "för kort" för att hinna med allt arbete som måste göras. Dessutom upplever många medarbetare att arbetsgivaren inte tar stressfrågor på allvar och att kompetensutvecklingen blir sämre.

Krisen påverkar

Andelen anställda som anser att den egna organisationen har en positiv utveckling framför sig har också minskat jämfört med tidigare år i Netigates undersökning.

- Även detta tror vi hänger ihop med att man känner sig pressad på arbetsplatsen, det påverkar helhetsintrycket och framtidsutsikterna. Sedan har vi den ekonomiska krisen naturligtvis, det är klart att den har inverkat på resultatet också, säger Lars Lindberg.

Respondenterna i Medarbetarrapporten 2011 uttrycker också mindre tillfredsställelse med ledarskapet på arbetsplatsen jämfört med tidigare år.

- Ja, även på den punkten är resultatet nedåtgående, men där är trenden inte lika tydlig som i de andra frågorna, säger Netigates marknadschef.
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill