Minskad andel kvinnor i styrelserna

I Italien kvoterar man för fullt - men i Sverige blir de kvinnliga ledamöterna färre.

Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2012

För första gången på två decennier minskar andelen kvinnor i börsbolagens styrelser, skriver Dagens Nyheter. Antalet kvinnliga styrelseordföranden har dock ökat sedan förra året.

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har gått stadigt uppåt under 90- och 00-talet. Nu har vi dock kommit till ett trendbrott. SIS Ägarservices kartläggning av börsbolagen visar att att andelen kvinnliga styrelseledamöter har minskat med 0.1 procentenheter till 23.6 procent och att det i år är fler bolag som inte har en enda kvinna i styrelsen.

Samtidigt finns det också små ljuspunkter; antalet kvinnor som är styrelseordförande har ökat från 7 förra året till 10 i år, och antalet kvinnliga vd:ar har ökat från 7 till 11, skriver DN Ekonomi.

Stora fördelar

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni säger till DN att något lagförslag om kvotering inte är aktuellt, trots minskningen av antalet kvinnor i bolagsstyrelserna. Istället vill hon vidta åtgärder för att göra det lättare att kombinera karriär och familjeliv, bland annat genom ett utvidgat rutavdrag.

Studier har visat att det finns flera stora fördelar med att ta in kvinnor i bolagsstyrelserna. När de så kallade Fortune 500-bolagen - de största börsbolagen i USA - rangordnades efter antal kvinnor i styrelsen visade det sig att den fjärdedel av bolagen som hamnade högst upp hade 42 procent större vinstmarginaler, skriver tidningen Harvard Business Review på sin hemsida.

Som Motivation.se tidigare har berättat finns det också studier som tyder på att bolag med kvinnliga styrelseledamöter löper mindre risk att hamna på obestånd.

Italien kvoterar...

Forskning från den ideella organisationen Catalyst visar också att det finns ett starkt samband mellan kvinnlig närvaro i styrelserummet och företagets rykte. De kvinnliga ledamöterna blir goda förebilder, inspirerar kvinnliga medarbetare att prestera bättre och ger på så vis företaget ett bättre rykte på arbetsmarknaden.

Trots det är det fortfarande svårt att få bolagen att ändra inställning. I de skandinaviska länderna är andelen kvinnliga styrelseledamöter strax över 20 procent, vilket ändå är en stor andel i jämförelse med många andra länder. I Storbritanien, Irland och Nederländerna ligger siffran på mellan 10 och 12.5 procent, medan Tyskland, Frankrike, Luxemburg och Belgien hamnar mellan 7.5 och 9.7 procent, skriver Harvard Business Review.

De minst jämställda bolagsstyrelserna i Västeuropa hittar vi i Medelhavsländerna Spanien, Italien och Grekland, där andelen ligger på mellan 2 och 6.5 procent. Det kan det emellertid bli ändring på inom bara några år; förra året stiftade Italien en ny lag som innebär att börsnoterade och statliga bolag måste ha minst en tredjedel kvinnliga styrelseledamöter från och med 2015. Den som inte lever upp till kravet drabbas av böter på upp till en miljon euro.

Den nya lagen har redan resulterat i att stora italienska bolag som Fiat, Pirelli och Luxottica för första gången i historien har valt in kvinnor i sina styrelser, skriver Dagens Nyheter.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill