Minskad jämställdhet i styrelserna

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att minska - men i ledningsgrupperna blir de fler.

Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2013

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser minskar - för andra året i rad. Det visar Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2013. Idag är 22.3 procent av styrelseledamöterna kvinnor - och om utvecklingen fortsätter i samma långsamma takt kommer det att dröja 31 år innan de svenska börsbolagen har jämställda styrelser.  Allt ser dock inte mörkt ut på jämställdhetsområdet - i börsbolagens ledningsgrupper blir kvinnorna istället fler.

För ett år sedan berättade Motivation.se att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser hade minskat för första gången på två decennier, enligt siffror från SIS Ägarservice. 

Nu kommer ny statistik, den här gången från Andra AP-fondens Kvinnoindex 2013, som visar att förra årets minskning inte var någon tillfällighet. Andelen kvinnliga styrelseledamöter i de drygt 250 noterade bolagen på Stockholmsbörsen har minskat sedan 2011, enligt Andra AP-fonden som alltsedan 2003 har mätt jämställdheten i näringslivets toppskikt.

Långsam utveckling

Andelen kvinnor i börsbolagsstyrelserna har minskat från 22.9 procent 2011 till 22.3 procent 2013. Det är en minskning som framför allt har skett inom de mindre bolagen. Inom Large Cap-bolagen har andelen istället ökat, och ligger idag på 25 procent.

Om utvecklingen fortsätter i samma långsamma takt kommer vi att få vänta länge på jämställda bolagsstyrelser. Enligt Andra AP-fondens beräkningar kommer det att dröja 31 år innan 50 procent av styrelseledamöterna i börsbolagen är kvinnor.

Ökning i ledningsgrupperna

När det gäller jämställdheten i börsbolagens ledningsgrupper ser det dock ljusare ut, visar 2013 års Kvinnoindex. Där har andelen kvinnor istället ökat, från 16.3 procent i fjol till 17.3 procent i år. Detta är extra positivt eftersom ledningsgruppen ofta utgör rekryteringsbasen för styrelseledamöter, säger Andra AP-fondens vd Eva Halvarsson i ett pressmeddelande.

Även när det gäller ledningsgruppen är Large Cap-bolagen mer jämställda än de mindre bolagen, och andelen kvinnor uppgår där till 19 procent.

Trots den positiva utvecklingen i ledningsgrupperna kommer det även här att dröja lång tid tills jämställdhet uppnås. Med nuvarande utvecklingstakt kommer börsbolagens ledningar att vara jämställda om 52 år.

Skillnad mellan branscher

Graden av jämställdhet i börsbolagens styrelser och ledningsgrupper är också olika hög beroende på vilken bransch man tittar på. Den största andelen kvinnor i styrelser och ledningsgrupper har, inte helt oväntat, de branscher som generellt har många kvinnor anställda.

Tjänste- och konsumentvarubolagen har den högsta andelen kvinnor i styrelserna, medan hälsovårdsbranschen samt mediabranschen har störst andel kvinnor i ledningsgruppen. Råvarusektorn är den minst jämställda branschen sett till såväl styrelser som ledningsgrupper.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill