Minskad jämställdhet i styrelserna

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att minska - men i ledningsgrupperna blir de fler.

Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2013

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser minskar - för andra året i rad. Det visar Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2013. Idag är 22.3 procent av styrelseledamöterna kvinnor - och om utvecklingen fortsätter i samma långsamma takt kommer det att dröja 31 år innan de svenska börsbolagen har jämställda styrelser.  Allt ser dock inte mörkt ut på jämställdhetsområdet - i börsbolagens ledningsgrupper blir kvinnorna istället fler.

För ett år sedan berättade Motivation.se att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser hade minskat för första gången på två decennier, enligt siffror från SIS Ägarservice. 

Nu kommer ny statistik, den här gången från Andra AP-fondens Kvinnoindex 2013, som visar att förra årets minskning inte var någon tillfällighet. Andelen kvinnliga styrelseledamöter i de drygt 250 noterade bolagen på Stockholmsbörsen har minskat sedan 2011, enligt Andra AP-fonden som alltsedan 2003 har mätt jämställdheten i näringslivets toppskikt.

Långsam utveckling

Andelen kvinnor i börsbolagsstyrelserna har minskat från 22.9 procent 2011 till 22.3 procent 2013. Det är en minskning som framför allt har skett inom de mindre bolagen. Inom Large Cap-bolagen har andelen istället ökat, och ligger idag på 25 procent.

Om utvecklingen fortsätter i samma långsamma takt kommer vi att få vänta länge på jämställda bolagsstyrelser. Enligt Andra AP-fondens beräkningar kommer det att dröja 31 år innan 50 procent av styrelseledamöterna i börsbolagen är kvinnor.

Ökning i ledningsgrupperna

När det gäller jämställdheten i börsbolagens ledningsgrupper ser det dock ljusare ut, visar 2013 års Kvinnoindex. Där har andelen kvinnor istället ökat, från 16.3 procent i fjol till 17.3 procent i år. Detta är extra positivt eftersom ledningsgruppen ofta utgör rekryteringsbasen för styrelseledamöter, säger Andra AP-fondens vd Eva Halvarsson i ett pressmeddelande.

Även när det gäller ledningsgruppen är Large Cap-bolagen mer jämställda än de mindre bolagen, och andelen kvinnor uppgår där till 19 procent.

Trots den positiva utvecklingen i ledningsgrupperna kommer det även här att dröja lång tid tills jämställdhet uppnås. Med nuvarande utvecklingstakt kommer börsbolagens ledningar att vara jämställda om 52 år.

Skillnad mellan branscher

Graden av jämställdhet i börsbolagens styrelser och ledningsgrupper är också olika hög beroende på vilken bransch man tittar på. Den största andelen kvinnor i styrelser och ledningsgrupper har, inte helt oväntat, de branscher som generellt har många kvinnor anställda.

Tjänste- och konsumentvarubolagen har den högsta andelen kvinnor i styrelserna, medan hälsovårdsbranschen samt mediabranschen har störst andel kvinnor i ledningsgruppen. Råvarusektorn är den minst jämställda branschen sett till såväl styrelser som ledningsgrupper.

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill