Mycket att vinna på arbetsmiljöarbete

Försämringar i arbetsmiljön leder till stress bland tjänstemän, enligt en ny rapport från fackförbundet Unionen.

Ledarskap | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | FEB 2013

Det systematiska arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser har stagnerat, skriver fackförbundet Unionen i den nya Arbetsmiljöbarometern. Detta har lett till en svag men ändå tydlig försämring av arbetsmiljön. Det allvarligaste problemet är den stora mängden övertidsarbete som orsakar stress bland de privatanställda tjänstemännen. Arbetsmiljöexperten Börje Sjöholm berättar vad arbetsgivarna behöver göra för att förbättra situationen - och hålla sina medarbetare friska.

Drygt 2 300 arbetsmiljöombud har deltagit i enkäten som ligger till grund för fackförbundet Unionens rapport Arbetsmiljöbarometern. Resultaten visar att det finns mycket som kan och bör förbättras i arbetsmiljöarbetet på svenska företag.

På fyra av fem arbetsplatser jobbar man regelbundet övertid. Det är därför inte särskilt förvånande att Unionens arbetsmiljöombud anser att stress och arbetsbelastning alltjämnt är den viktigaste arbetsmiljöfrågan i tjänstesektorn. På fyra av tio arbetsplatser finns det anställda som är eller har varit sjukskrivna på grund av stress och för hög arbetsbelastning.

Små försämringar

Unionen skriver också i rapporten att utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har stagnerat, och att arbetsmiljön därför har försämrats för fackförbundets medlemmar.

- Det är ingen stor försämring, men tidigare har vi sett en positiv trend som nu har brutits. Det har blivit små försämringar på de flesta punkter, säger Börje Sjöholm, som är arbetsmiljöexpert på Unionen och författare till rapporten Arbetsmiljöbarometern.

Sjöholm vill samtidigt påminna om att de arbetsplatser som finns med i undersökningen ändå tillhör de bästa när det gäller just arbetsmiljö. På företag som inte finns med i rapporten kan det med andra ord se ännu sämre ut.

- De som har svarat är arbetsmiljöombud på större och bättre arbetsplatser där det finns en arbetsmiljöorganisation. Det finns ju andra företag som inte har någon sådan över huvud taget, säger han till Motivation.se.

Mycket att vinna

För att få fart på utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet igen behöver man informera och upplysa arbetsgivare och personal så att alla har klart för sig att ett sådant arbete är nödvändigt på alla arbetsplatser, menar Unionens expert. Arbetsgivarna har själva mycket att vinna på att ta dessa frågor på allvar.

- Det är ett kvalitetsarbete som innebär större säkerhet vad gäller produktionen. Dessutom är det ju så att stressad personal inte är särskilt kreativ eller innovativ, förklarar Börje Sjöholm.

När det gäller övertidsarbete så bör man som arbetsgivare vara tydlig med vad som är förväntad arbetstid - istället för att ha ett system där det är outtalat att man måste jobba dygnet runt, säger Sjöholm.

- Det kan vara okej med övertidsarbete vid vissa oförutsedda eller i förväg planerade tillfällen, men det är inte okej att regelmässigt kräva att medarbetarna jobbar över. Då måste arbetsgivaren istället förstå att det finns ett fel i arbetsfördelningen eller i bemanningen.

Utbilda chefer

Som arbetsgivare måste man inse att man behöver en noggrann tidsbudgetering så att personalen inte överbelastas och drabbas av stress. Det är också viktigt att organisationen inte är för tajt, säger Unionens arbetsmiljöexpert.

Cheferna har naturligtvis en viktig roll när det gäller att verka för en god arbetsmiljö där överbelastning och stress förebyggs. Arbetsgivaren måste därför ge cheferna den kompetens som krävs för att kunna påverka arbetet i rätt riktning.

- Se till att chefer med personalansvar får arbetsmiljöutbildning. Tyvärr brukar inte chefer få med sig den typen av kunskaper från skolorna, säger Börje Sjöholm. Det är också viktigt att företagets chefer har schyssta förutsättningar att vara chefer, tillägger han.

Medarbetarna då? De bör också involveras i arbetsmiljöarbetet - det är ju de som vet hur bra eller dålig miljön på arbetsplatsen egentligen är.

- Man ska framför allt se till att ha tydliga kanaler där medarbetarna kan skicka signaler om att det har blivit för mycket eller att arbetsfördelningen inte fungerar, säger Börje Sjöholm.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill