Mycket övertid för tjänstemännen

Ökad övertid måste balanseras med nya regler, menar TCO.

HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | MAJ 2013

Övertidsarbetet fortsätter att öka bland svenska tjänstemän. Det visar en ny rapport från fackförbundet TCO. Uttaget av övertid är nu så stort att det motsvarar upp till 150 000 heltidsjobb. "Det här genererar ett gränslöst arbetsliv där man inte vet när arbetet tar slut och fritiden börjar", säger rapportförfattaren Mats Essemyr.

17 procent av alla anställda arbetade övertid under 2012. Det skriver fackförbundet TCO i den nysläppta rapporten "Övertiden under 2012". Siffrorna bygger på statistik från SCB och AKU.

De visar också att övertidsuttaget är så stort att det motsvarar mellan 117 000 och 150 000 heltidsjobb, beroende på hur man räknar. Enligt TCO är det ett stort problem att detta inte leder till fler nyanställningar.

- Man får ta ut övertid under tillfälliga produktionsökningar, men om det blir permanent ska man nyanställa. Men det tar längre och längre tid för företagen att ta det steget, säger rapportförfattaren Mats Essemyr.

Vanligast bland tjänstemän

Övertidsuttaget är dock inte lika stort i alla sektorer. Det är lättare att påföra tjänstemännen övertid eftersom de jobbar mot deadline, förklarar Essemyr. 

- Övertidsarbetet har ökat gradvis under en 10-årsperiod, men det är främst i tjänstemannagrupperna som ökningen har skett, säger rapportförfattaren.

Andelen som jobbar övertid är 20 procent bland TCO:s och SACO:s medlemmar, men bara 15 procent bland LO-medlemmarna. Övertidsarbete är också vanligare i privat sektor än i offentlig, och det är fler män än kvinnor som jobbar över. Den typiske övertidsarbetaren kan exempelvis vara en manlig ingenjör i ett IT-företag, säger Essemyr.

Rapporten från TCO visar också att över 4 procent av de anställda arbetade övertid utan ersättning under 2012.

- Även detta är särskilt förekommande bland våra medlemmar. I den här typen av tjänstearbeten, där man jobbar mot deadlines, förväntas man ju göra klart grejer. Därför kan arbetsgivarna få ut mer av de grupperna. Många tjänstemän är ju specialister av olika slag och kan inte alltid lämna över arbetsuppgiften till någon annan utan vidare, säger Mats Essemyr.

Gränslöst arbetsliv

Han tycker att det allt större övertidsuttaget bland tjänstemännen är problematiskt. Inte minst för att det kan orsaka stress och andra arbetsmiljörelaterade problem.

- Det problem som är tydligast märkbart är att övertidsarbetet genererar ett gränslöst arbetsliv. Det blir svårt att se när arbetet tar slut och fritiden börjar. Detta kan på sikt resultera i försämrad arbetshälsa. Vi tycker därför att det är viktigt att stävja övertidsanvändningen, säger Mats Essemyr, och fortsätter:

- Vi tänker oss att fack och arbetsgivare kan förhandla fram kortare övertidsuttag occh hitta flexiblare lösningar. Man kan också utveckla reglerna i lagboken, menar han.

I ett pressmeddelande från TCO säger fackförbundets ordförande, Eva Nordmark, att situationen med gradvis ökad övertid förr eller senare måste balanseras med nya regler för att hälsan inte ska försämras. TCO föreslår därför att de företag som vill fortsätta med de 200 timmars övertid per år som lagen tillåter måste korta veckoarbetstiden för heltid till 35 timmar. 

Fackförbundet tycker också att övertid som överstiger 150 timmar ska kompenseras med ledighet. Slutligen föreslår TCO att alla arbetstagare ska få en arbetstidsbank ur vilken man kan ta ut ledighet i timmar med kort varsel.

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR
  • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill