Näringslivskod ska motverka mutor

Uppförandekoden ska fungera som komplement till den nya lagstiftningen.

Ledarskap | ARTIKEL | SEP 2012

Den svenska mutbrottslagstiftningen är alltför otydlig och gråzonerna är många, anser den ideella näringslivsorganisationen Institutet Mot Mutor (IMM). Organisationen har därför tagit fram en uppförandekod som ska vägleda svenska företag och myndigheter och göra det lättare att veta var gränsen går.

Den första juli i år trädde en ny och reformerad mutlagstiftning i kraft. Den nya lagen innebär bland annat att alla arbetstagare i offentlig och privat sektor kan fällas för tagande av muta. Den ideella näringslivsorganisationen Institutet Mot Mutor (IMM) anser emellertid att lagstiftningen fortfarande är otillräcklig.

- IMM tog initiativ till att utreda lagen. Nu har den reformerats, men vi hade velat att den skulle vara tydligare. Den bristen kvarstår i den nya lagen, säger professor Claes Sandgren, ordförande för IMM, till Motivation.se.

Komplement till lagstiftningen

Institutet Mot Mutor inrättades 1923, och ser som sin uppgift att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet och i samhället samt att motverka mutor.

Som ett komplement till den nya lagen har IMM nu tagit fram en uppförandekod för näringslivet. Koden ska inte bara vägleda privata företag, utan även offentliga företag och offentliganställda.

– För näringslivet och offentlig sektor är det viktigt att tydligt ta ansvar och inta en proaktiv hållning i arbetet mot mutor. Den nya uppförandekoden blir av stor betydelse för företag som behöver veta vad man får göra utan att riskera att fällas för mutbrott, säger Claes Sandgren i ett pressmeddelande.

Självreglering

Mutbrott har varit ett hett diskussionsämne i media på senare år. Att en uppförandekod har skapats just nu beror dock inte på det mediala trycket, säger Sandgren till Motivation.se

- Det var naturligt i samband med att lagstiftningen reformerades att också ta fram en kod. Näringslivet ville helst ha självreglering, och det här är en form av självreglering, säger Claes Sandgren.

IMM skriver på sin hemsida att korruptionen troligtvis inte har ökat i Sverige, däremot finns det en större medvetenhet om att problemet finns även i vårt samhälle. Ett sätt att bekämpa mutbrotten är att vägleda företag och myndigheter genom gråzonerna, som är väldigt många.

- Det kan handla om påkostade arrangemang eller att man bjuder statstjänstemän på nöjesresa, säger Sandgren, och tillägger att personer som åtalas för mutbrott ofta frias eftersom lagstiftningen är vag och otydlig. Det förekommer också att folk går över gränsen av ren okunskap.

Näringslivskoden, som finns att ladda ner på IMM:s hemsida, innehåller en rad beskrivningar av vilka förmåner som är tillåtna respektive otillåtna, samt vilka varningssignaler man ska vara uppmärksam på.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill