Nätverket som gör det osynliga synligt

Give It Forward river ner maktstrukturer på arbetsmarknaden.

HR | Karriär | ARTIKEL | FEB 2013

De flesta lediga jobb som finns i Sverige är osynliga - de utannonseras inte, och merparten av de arbetssökande har därför ingen möjlighet att söka jobben. Istället tillsätts tjänsterna genom informella och dolda nätverk som bidrar till att bibehålla gamla maktstrukturer i samhället.
Karriär- och entreprenörsnätverket Give It Forward vill ändra på det - genom att gå samman och göra de dolda möjligheterna synliga.

Karriär- och entreprenörsnätverket Give It Forward söker just nu med ljus och lykta efter kvinnor som är intresserade av "osynliga" uppdrag som VD, chef och ledare. Sökandet sker på uppdrag av två globala företag som har bett nätverket om hjälp med att hitta lämpliga kvinnliga kandidater till chefs- och ledarskapsjobb. Anledningen är att företagen upplever att de själva saknar den typen av kandidater i sina egna nätverk, som är alltför mansdominerade och homogena.

Osynliga möjligheter

Företagen har med andra ord själva börjat inse att det finns ett stort problem på arbetsmarknaden. 8 av 10 jobb är osynliga för vanliga arbetssökande, skriver Give It Forward på sin hemsida. Istället ger man dessa jobb till vänners vänner och andra som ingår i de dolda nätverk som utgörs av dem som redan är "inne i värmen" - oftast vita män från de högre samhällsklasserna.

Faktorer som kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och klasstillhörighet har en mycket stor inverkan på människors möjlighet att göra karriär i näringslivet. Tillhör man inte "rätt" nätverk så blir det svårt att hitta de "osynliga" jobben.

Fler och fler arbetsgivare har själva börjat inse vilka problem som skapas i dessa osynliga strukturer. Kompetenta kandidater sållas bort automatiskt, och gruppen av medarbetare blir plågsamt homogen.

Skicka vidare goda handlingar

Nätverket Give It Forward har i sitt namn inspirerats av boken (och senare filmen) "Pay it forward" (Skicka vidare) av Catherine Ryan Hyde.

Boken handlar om hur man kan göra skillnad genom att skicka vidare tre goda handlingar. Det är just detta som är målet med nätverket - att skicka vidare goda handlingar.

Give It Forward kallar denna idé för "empowerialism" - genom att ge bort makt och möjligheter till andra får man själv samma sak tillbaka. Grundtanken med nätverket är därför att man tillsammans kan hjälpas åt för att synliggöra de "osynliga" möjligheterna som finns i näringslivet och i samhället.

Give It Forwards arbete går åt båda hållen - de synliggör osynliga jobb för kompetenta kandidater som saknar ett eget nätverk, och de synliggör osynlig kompetens för företag vars nätverk är alltför homogent.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill