Nischad ”executive search” ny trend

Claes Wallin, Hammer & Hanborg: "Viktigt att hitta ledare som är rätt för det uppdrag man har och den grupp man ska leda".

Motivera | ARTIKEL | MAJ 2011

Att hitta rätt person till rätt plats är rekryteringsfirman Hammer & Hanborgs högsta mål. Deras nyutvecklade metod för att rekrytera individer till ledande postioner, ”Executive Search”- process, tar kartläggningen av passande kandidater till en ny nivå där motivationen utgör en stor del.

-Det är tufft att vara chef i dag och man förväntas leverera resultat som bidrar till affärsnyttan, oavsett position i ledningsgruppen, säger Claes Wallin på rekryteringsfirman Hammer & Hanborg (H&H). Därför är det givetvis viktigt att hitta ledare som är rätt för det uppdrag man har och den grupp man ska leda. Motivation är en del som ingår i vår ”Executive Search”- process.

Nu startar H&H en särskild nischad ”Executive Search” för executive-rekrytering och interimsuppdrag till nyckelroller inom kommunikation och marknadsföring, inklusive VD-roller. Med Claes Wallin som ansvarig.

Unknown photo imported from Drupal

H&H använder ett särskilt motivationsformulär för att ta reda på vad som ökar eller minskar kandidaternas arbetsmotivation utifrån olika förhållanden på arbetsplatsen.
H&H:s svenska del arbetar med alla nivåer inom kommunikation och marknadsföring. Chefsrekrytering har varit en del i drygt tio år. H&H har ett omfattande kontaktnät och 17 års erfarenhet av rekrytering inom kommunikationsområdet.  

Kartlägga

- ”Executive Search” handlar i mycket högre grad om att kartlägga kandidater, säger Claes Wallin. Men när vi genomför såna uppdrag har vi redan från början aktuell och omfattande information om ledare inom kommunikation genom vår specialisering inom området. Sådant som andra aktörer kan behöva skaffa sig.

-I den här typen av höga chefspositioner är kraven också extra noga att man har en fläckfri bakgrund, säger Claes Wallin. Även om många i högre chefspositioner inte söker jobb själva, utan är vana att bli kontaktade, märker vi redan av ett intresse.

I en värld som går allt snabbare krävs flexibla lösningar, även på högsta nivån. Det har funnits en rädsla för att tillfälligt ta in extern kompetens på denna nivå, som allt mer börjar försvinna. Detta är en jättemarknad i bland annat Storbritannien och vi har bara sett början på den utvecklingen här i Sverige.

-För en uppdragsgivare är det viktigt att avsätta tid för att rekryteringen ska bli lyckad, speciellt i början, säger Claes Wallin. En väl genomarbetad kravprofil är en förutsättning för en lyckad rekrytering. Och för en ”adept” som vill ha ett ledarjobb är det viktigt att se över sin digitala profil, det vill säga var och hur han eller hon finns med på webben.

Foto: Petter Karlberg
 

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill