Ny branschförening för offentlig sektor

Ledarna startar förening för offentliganställda chefer.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2013

Sveriges chefsorganisation Ledarna startar en ny branschförening för chefer inom kommun, stat och landsting. Tanken är att föreningen särskilt ska jobba för att utveckla chefskapet i politiskt styrda organisationer. "Som ledare i offentlig sektor har man väldigt speciella förutsättningar i sin roll som chef", säger Stina Nordström, ordförande i interimstyrelsen för Ledarna inom offentlig sektor.

 

Chefsorganisationen Ledarna bilder en ny branschförening för chefer inom stat, kommuner och landsting. Föreningen, som får namnet Ledarna inom offentlig sektor, får närmare 4000 medlemmar.

En interimstyrelse för den nya branschföreningen har redan tillsatts med Stina Nordström som ordförande.

- Inom Ledarna har det hittills funnits en stor branschförening för chefer inom både privat och offentlig sektor, men den har haft så stor tillväxt att vi nu ser att det finns underlag för att starta en särskilt förening för offentliganställda chefer. Som ledare i offentlig sektor jobbar man under väldigt speciella förutsättningar, och vi kommer att jobba med att tillvarata de offentliganställda chefernas intressen och behov, säger Stina Nordström.

Speciella förutsättningar

Den nya branschföreningen kommer att jobba med att lyfta frågor som berör förutsättningar för ledarskapet inom politiskt styrd verksamhet. Genom nätverk och seminarier ska utbytet av erfarenheter underlättas och kunskapen om ledarskap i offentlig sektor bli större.

Medlemmarna är dels chefer inom statliga myndigheter, kommuner och landsting, men också ledare inom Svenska kyrkan samt offentligt finansierade verksamheter som utförs av privata aktörer. Ledare inom vård- och omsorgssektorn berörs dock inte i någon större utsträckning eftersom de har en egen branschförening.

Stina Nordström anser att chefsrollen inom offentlig sektor på olika sätt skiljer sig från motsvarande roll inom privat sektor. Det är därför positivt att det nu finns en branschförening som fokuserar på de offentliganställda chefernas arbetsvillkor.

- Det som gör chefskapet i offentlig sektor speciellt är väl framför allt att man leder en politiskt styrd verksamhet där förutsättningarna kan ändras beroende på politiska beslut, säger interimsstyrelsens ordförande.

- Vi kommer till exempel att ta upp frågor om att vara hållbar som chef, alltså hur man ska orka med ett helt yrkesliv som chef och hitta balansen mellan arbete och privatliv. En annan viktig fråga som vi vill ta upp är kompetensutvecklingen; vad behöver offentliganställda chefer för att utvecklas i sitt ledarskap?

Svårt att locka chefer

Den nya branschföreningen har en vision om att Sveriges bästa chefer ska finnas inom offentlig sektor. Att locka över fler kompetenta ledare från den privata sektorn är dock lättare sagt än gjort.

- Det som krävs är väl kanske att man höjer chefslönerna, det är stor skillnad mellan privat och offentlig sektor på den punkten. Det är en av de aspekter som skulle kunna få de bästa cheferna att välja offentlig sektor, säger Stina Nordström, men tillägger:

- Jag är helt övertygad om att många av de bästa cheferna finns i offentlig verksamhet redan idag. Det gäller inte minst de bästa kvinnliga ledarna.

I dagsläget är det en utmaning för kommuner, landsting och stat att över huvud taget få ett tillräckligt stort urval av kvalificerade sökande när chefstjänster annonseras ut. Stina Nordström tror att såväl lönerna som arbetsvillkoren måste bli bättre om man vill få fler kandidater till tjänsterna.

- Det känns tråkigt att säga att det handlar om lön, men i många fall tror jag att det gör det. Det handlar om högutbildade människor med stora studieskulder. Många vill ha en "payback" och tycker kanske inte att de får det i offentlig sektor.

- Så det är dels en lönefråga, men säkert också en fråga om bättre förutsättningar att utveckla sitt ledarskap, säger Stina Nordström.

Hon vill samtidigt understryka att arbete i offentlig sektor innebär många spännande utmaningar och goda möjligheter att påverka en i högsta grad väsentlig verksamhet.

- Man medverkar i utvecklingen av samhället på olika sätt, och får ett väldigt påtagligt resultat av det man gör. Jag jobbar själv inom staten och vet att många offentliganställda tycker att det är bland det finaste man kan göra att jobba i statens tjänst. Det är en väldigt stark drivkraft hos många, säger Stina Nordström.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill