Ny karriär leder ofta till jobb

Myndigheten för yrkeshögskolan ska försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid.

HR | Karriär | ARTIKEL | MARS 2012

Mer än hälften av de som studerar på yrkeshögskolan gör det för att satsa på en ny karriär. Och det lönar sig, eftersom nio av tio har jobb ett halvår efter examen.

Myndigheten för yrkeshögskolan erbjuder eftergymnasial yrkesutbildning vid sidan av högskolan. Idén med verksamheten är att bidra till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid.

Skolan innebär ofta en ny chans för eleverna, som i många fall börjar studera just för att byta yrkesinriktning. De flesta får också jobb, varav drygt hälften redan under utbildningen, visar undersökningar som gjorts av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan.

- Medelåldern bland studerande på yrkeshögskolan är 29 år. Det är många som efter några år i arbetslivet vill byta yrkeskarriär eller öka sin kompetens inom sitt yrke. Då är yrkeshögskoleutbildningar ett naturligt val, kommenterar Pia Enochsson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan, resultaten.

I undersökningarna uppgavs det viktigaste skälet att man börjar studera är intresse för själva ämnet och det yrke som studierna ska leda fram till. Eleverna vill förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden.

Nästan hälften av de examinerade angav att de påbörjade sina yrkeshögskolestudier för att få mer kvalificerade arbetsuppgifter och nå en högre kvalifikationsnivå inom sitt yrke.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR
  • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill