Ökad trivsel och minskad sjukfrånvaro

Ergonomisk arbetsmiljö och varierade arbetsuppgifter sparar både pengar och lidande.

HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | APRIL 2011

Fyra av tio anställda, 41 procent, besväras av värk i nacke, skuldror och axlar. Bland kvinnor uppger mer än hälften, 51 procent, att de har besvär. Det visar en ny undersökning som hälsoföretaget Previa låtit göra bland 55 000 anställda i Sverige.

- Har man ett stillasittande arbete eller uppgifter med upprepad belastning är det stor risk för muskelbesvär i form av smärta och stelhet. Därför är det viktigt att röra på sig ofta under arbetsdagen, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa.

Fyra av tio anställda, 41 procent anger att de besväras av värk i nacke, skuldror och axlar. Störst är problemen bland kvinnor i åldersgruppen 35-50 år, av dem anger hela 53 procent att de har besvär. Minst är problemen bland män under 35 år, endast 26 procent av dem tycker sig ha ont i nacke, skuldror och axlar.

- En bra arbetsmiljö kan bidra till att minska besvären. Som arbetsgivare kan man underlätta för de anställda genom att se till att arbetsplatsen är så bra ergonomiskt utformad som möjligt. Genom att anpassa arbetsmiljön kan arbetsgivaren både öka trivseln och spara pengar på minskad sjukfrånvaro, säger Urban Svensson.

Undersökningen visar också på stora skillnader i landet. Störst är problemen i Västmanland, där nästan hälften av de anställda, 48 procent, upplever att de har besvär i nacke, skuldror och axlar. Minst är problemen bland de anställda i Blekinge, där drygt var tredje anställd, 34 procent, uppger att de har problem.

Hälsoföretaget Previa har kartlagt hälsotillståndet hos 55 000 anställda i hela landet mellan 2008 och 2010. Statistiken kommer från en hälsoundersökning gällande det allmänna hälsotillståndet, mat- och motionsvanor samt psykosocial status.

Så kan du som arbetsgivare förbättra arbetsmiljön för dina anställda

 1. Uppmuntra till motion. Motion i vardagen minskar risken för stelhet och spänningar i musklerna.
   
 2. Erbjud varierande arbetsställning.  Alla mår bra av att byta arbetsställning för att undvika punktvis belastning.
   
 3. Erbjud en ergonomisk genomgång. Låt en ergonom se över arbetsplatsen med syfte att skapa en bra arbetsmiljö.
   
 4. Uppmuntra till pauser. Såväl kroppen som hjärnan mår bra av att man reser på sig och tar en paus från arbetet. Mikropauser och pauser gör skillnad.

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill