Ont om unga chefer i Sverige

Sverige har den lägsta andelen unga chefer i hela Europa, enligt Svenskt Näringsliv.

Ledarskap | Karriär | ARTIKEL | NOV 2011

Sverige har den lägsta andelen unga chefer i hela Europa, enligt en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. Bara var fjärde svensk chef är under 40 år. "Många unga kroknar på att det inte bara är kompetens och kunskap som är avgörande när man vill göra karriär", säger Anders Kinding, författare till boken "Ung och chef".

Sverige hamnar på plats 10 av 27 i undersökningen Europeiskt ungdomsindex som Svenskt Näringsliv låtit göra. Vårt land hamnar högt i rankingen när det gäller "mjuka" variabler som hälsa och livstillfredställelse, säger nationalekonomen Malin Sahlén på Svenskt Näringslivs hemsida. Andra variabler, exempelvis ungdomsarbetslösheten - där Sverige tillhör de tio värst drabbade länderna - drar dock ner vårt indextal, säger Sahlén.

Sämst i Europa

När det gäller andelen chefer under 40 år är Sverige sämst i hela Europa. Vi har Europas äldsta chefer, och endast en fjärdedel av de svenska cheferna är under 40 år. Högst andel unga chefer har man i de forna öststaterna, exempelvis de baltiska staterna där över 40 procent av cheferna är under 40 år. 

- Jag blir lite förvånad över det svenska resultatet, jag tycker att jag ofta stöter på unga chefer, säger Anders Kinding, som är seniorkonsult på Utbildningshuset och författare till boken "Ung och chef - En praktisk handbok för nyblivna unga chefer och deras äldre medarbetare".

- Men om man tittar på unga chefer i offentlig sektor så ser man att de ofta tycker att lönevillkor och befordringsmöjligheter är för dåliga. Då tröttnar de och lämnar, och om de övergår till privat sektor är det inte säkert att de blir chefer där, säger Anders Kinding.

Karriärhinder

Enligt Malin Sahlén är den höga ungdomsarbetslösheten en viktig orsak till att Sverige har så få unga chefer. Det tar helt enkelt för lång tid att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Vi har också en väldigt låg andel unga företagare.

Anders Kinding säger att många unga upptäcker att det finns karriärhinder som de inte riktigt hade räknat med, vilket kan avskräcka vissa från att satsa på en karriär som chef.

- Många kroknar på att det inte bara är kompetens, utan också nätverk som är avgörande för möjligheterna att ta sig vidare i karriären. Det finns en övertro hos unga på kunskap som konkurrenskraft, säger Anders Kinding.

Positiva exempel

Det man kan göra för att få fler unga att söka sig till chefsjobb - och fler arbetsgivare att våga ge de unga det förtroendet - är att uppmärksamma frågan och uppmuntra de yngre, tycker Anders Kinding.

- Skriv artiklar om det här, ta fram positiva exempel på unga som har lyckats bra som chefer, säger han, och fortsätter:

- Det andra är att vi som inte är så unga längre måste öppna upp och vara beredda att ändra gamla strukturer.

Om företagen vågar ge unga medarbetare chansen att få chefsansvar så har de mycket att vinna på det, anser han.

- Absolut! Det finns många fördelar. Exempelvis har de ofta en större förståelse för hur unga kunder fungerar. Unga chefer är mycket bättre utbildade och gör en fantastisk nytta, säger Anders Kinding.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill