"Överdriven debatt om LAS"

Kompetens väger redan idag tyngre än anställningstid, skriver Saco i ny rapport.

HR | ARTIKEL | JUNI 2013

Debatten om LAS och arbetsrätten är alltför polariserad och förenklad. Det menar fackförbundet Saco, som i en ny rapport fastslår att anställningsskyddet i stor utsträckning redan har anpassats till det moderna arbetslivets förändrade förutsättningar. "Idag är det kompetens som ger trygghet, inte anställningstid", säger förbundets ordförande Göran Arrius.

Fackförbundet Saco och dess ordförande Göran Arrius menar att debatten om LAS länge har varit överdriven och polariserad - både från Svenskt Näringslivs sida, där man enligt Arrius har haft en "militant hållning" för ett avskaffande av Lagens om anställningsskydd, och från fackligt håll där man har varit lika benhårda i sitt vaktslående om turordningsreglerna.

I själva verket har anställningsskyddet i stor utsträckning redan anpassats till det nya arbetslivet, skriver Saco i sin rapport. 

Kompetens väger tyngre

En stor del av kritiken mot LAS har handlat om att arbetsgivare som behöver minska personalstyrkan tvingas göra sig av med kompetenta medarbetare eftersom personer med lång anställningstid skyddas av turordningsreglerna, vilket medför att anställningstid väger tyngre än kompetens. Så är dock inte längre fallet, menar Saco. Studien bygger på en genomgång av rättsvetenskaplig och nationalekonomisk forskning, samt intervjuer i fokusgrupper.

- När vi har följt debatten om LAS har vi kunnat konstatera att många ropar efter större inslag av kompetens. Men om vi tittar på hur det fungerar i verkligheten så ser vi att det redan har gått åt det hållet. Idag är det kompetens som ger trygghet, inte anställningstid. Det är kompetens som har den största tyngden om man vill vara säker på att ha ett jobb, säger Göran Arrius till Motivation.se.

Turordningsreglerna i LAS innebär att den som har längst anställningstid ges förtur till det arbete som finns kvar i händelse av uppsägning på grund av arbetsbrist - förutsatt att personen ifråga har tillräckliga kvalifikationer. Den arbetsrättsliga forskningen visar att kvalifikationskravet har fått större betydelse, skriver Saco i sin rapport. Det ställs med andra ord högre krav på kompetens i dagens arbetsliv.

Svårare för unga

Debatten om LAS är därför överdriven och bygger ofta på missförstånd, menar Saco. Men Göran Arrius förnekar inte att LAS gör det svårare för unga att etablera sig på arbetsmarknaden.

- Ja, det kan vi ju inte sticka under stol med. LAS gör det något svårare för unga. Men samtidigt har vi väldigt lite arbetslöshet bland äldre jämfört med de flesta andra EU-länder. Vi har också sett att det största problemet när det gäller ungdomsarbetslösheten är att många saknar godkända betyg från gymnasiet, säger Göran Arrius, som tycker att den svenska arbetsmarknaden trots allt är ganska flexibel.

- Det är alltid en fråga om hur flexibel man vill att den ska vara, men den är i varje fall mer flexibel än i många av våra konkurrensländer. Jag skulle säga att den svenska modellen fungerar bra för omstrukturering. Om du jämför med till exempel Tyskland så tror jag att de flesta där skulle kunna intyga att det är betydligt lättare att omstrukturera i Sverige.

Kompetensutveckling och arbetsbyten

I detta förändrade arbetsliv, där kompetens väger tyngre än anställningstid, finns det också behov av att öka kunskapen om vad som ger trygghet i yrkeslivet, menar Saco. Idag är det kompetensen som är avgörande, därför måste möjligheterna till kompetensutveckling och arbetsbyten öka. Kompetensutvecklingen kan företagen själva samt olika utbildningsinstitut stå för, men hur underlättar man möjligheterna till arbetsbyten?

- Det är svårt att svara på. För kollektivanslutna finns det idag bra funktioner för att ta hand om dem som blir arbetslösa. Men vi behöver ett system där man kan få hjälp att byta jobb redan när det börjar "brinna under fötterna", så att man kan få hjälp med matchning och så vidare. Jag tror att vi i framtiden kommer att jobba allt längre upp i åren, och då måste det också finnas goda möjligheter att byta jobb flera gånger under sitt yrkesliv, säger Göran Arrius.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill