På väg mot återindustrialisering?

Framtidens Sverige kan bli ett TankeIndustrisamhälle, skriver Kairos Future i ny rapport.

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2013

Vi har fått höra att vi lever i postindustrialismens tid och att framtiden tillhör tjänstesektorn. Industrisamhället har dödförklarats, och fabriksnedläggningar runt om i Sverige har fungerat som närmast vattentät bevisning. Men slutar historien verkligen där? Har maskinerna tystnat för alltid?

Analysföretaget Kairos Futures experter tror inte det. I en nysläppt rapport med rubriken "På väg mot TI-samhället?" driver analytikerna tesen att trenden kommer att vända och att vi i framtiden kan räkna med en återindustrialisering av Sverige. Den tid vi nu lever i kan om 50 år komma att betecknas som "mellanindustritiden".

Avindustrialiseringens orsaker

Avindustrialiseringen har i grunden två orsaker, skriver analytikerna på Kairos Future. Den första orsaken är automatiseringen och den ökade produktiviteten. Teknikutvecklingen har gjort varuproduktionen effektivare, vilket har lett till minskad sysselsättning. Samtidigt ställs högre krav på kompetens och specialisering hos de anställda.

Efterfrågan har inte ökat i samma takt som produktiviteten, vilket leder oss in på den andra orsaken till avindustrialiseringen: Konkurrensen från tillväxtmarknader.

I regioner som Sydostasien och Östeuropa är arbetskostnaderna lägre och regelverken gällande miljöansvar och arbetsmiljö betydligt mjukare. Däri ligger tillväxtmarknadernas konkurrensfördel.

En återindustrialisering av Sverige och Västvärlden - önskad av tunga politiker som Obama, Hollande och Cameron - kräver alltså att någon av dessa processer vänder.

Konkurrenssituationen förändras

Den teknikutveckling som möjliggör ökad produktivitet leder förvisso till minskad sysselsättning - men kan ändå inte betraktas som ett problem, menar Kairos Future. Det som däremot är föränderligt på ett helt annat sätt är konkurrenssituationen. Världen befinner sig i ständig förändring, och de konkurrensfördelar som tillväxtmarknaderna har idag är inte eviga.

Det som framför allt kan förändras är just lönenivåerna och regleringarna. Lönerna kan stiga och reglerna bli hårdare - sådana tendenser finns redan idag i bland annat Kina. Detta skulle kunna leda till att tillväxtmarknadernas konkurrenskraft försvagas.

Löneskillnaderna mellan världens olika regioner kommer naturligtvis att vara stora ett bra tag till. Men om de minskar samtidigt som transportkostnaderna ökar på grund av ökade oljepriser kan det bli mindre attraktivt att tillverka produkterna i Sydostasien om de sedan ska säljas till västerländska konsumenter.

Man bör också komma ihåg att befolkningen i tillväxtregionerna blir allt rikare och således konsumerar allt mer. Detta kan leda till att konkurrensen om de västerländska kunderna minskar, samtidigt som de västerländska företagen får fler kunder att konkurrera om.

Ytterligare ett argument är att västerlänningar idag i allt större utsträckning efterfrågar personaliserade och differensierade produkter, medan tillväxtmarknadernas styrka snarare är massproduktion av standardiserade varor. Detta ökar också vikten av att vara nära kunden, skriver Kairos Future, som också konstaterar att det redan idag finns en ökande efterfrågan på lokalproducerade produkter.

TankeIndustrisamhälle

En eventuell återindustrialisering av Västvärlden kommer inte att leda till att vi får massor av enkla industriarbeten för lågutbildade, skriver Kairos Future. Den tid då unga kunde hoppa av skolan och "ta jobb på fabriken" kommer aldrig att komma tillbaka.

Återindustrialiseringen kommer istället att kräva kunskap, kompetens och specialisering - framtidens samhälle blir ett TankeIndustrisamhälle.

För att detta ska bli möjligt behöver vi uppvärdera praktisk kompetens och vid sidan av den kreativa klassen skapa en "praktisk klass" som bygger och underhåller den tekniska infrastrukturen. Krav på teoretisk, akademisk utbildning kan stå ivägen för framväxten av en sådan klass, menar Kairos Future.

Ansamla kompetens

Om Sverige återindustrialiseras innebär inte det automatiskt att de gamla industriorterna får liv igen, menar analytikerna. Det nya TI-samhället kräver kompetens och kommer att följa tjänstesamhällets logik - jobben skapas där kompetensen finns, vilket vanligtvis är i storstadsregioner och utbildningsorter.

För att återindustrialiseringen ska leda till nya jobb på mindre orter krävs därför speciella insatser för att ansamla kunskap. Här kan exempelvis de mindre högskolorna spela en stor roll. Även satsningar på praktiska yrkesutbildningar på mindre orter kan göra att attraktiv kompetens ansamlas, menar Kairos Future.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill