På väg mot "higher education bubble"?

Studieskulder och arbetslöshet skapar debatt i USA - men invändningarna till trots talar statistiken sitt tydliga språk; utbildning är och förblir en bra investering.

Utbildning | HR | Karriär | ARTIKEL | MAJ 2013

Högre utbildning har alltid betraktats som den bästa och säkraste vägen till en framgångsrik karriär. Nu har den bilden dock börjat ifrågasättas. I USA talas det om en "utbildningsbubbla"; studenter betalar höga avgifter och tar stora lån för att skaffa sig högre utbildning - men många blir arbetslösa och kan inte betala tillbaka studielånen. Bör vi se mer kritiskt på universiteten och deras roll?

I USA talar man allt mer om en så kallad "higher education bubble" - en utbildningsbubbla. Avgifterna som studenterna måste betala för sin utbildning ökar, samtidigt som det blir mindre lönsamt att utbilda sig - investeringen ger inte tillräckligt mycket tillbaka. Många nyutbildade amerikaner är arbetslösa och dras med mycket höga studieskulder.

Bortsett från de ekonomiska problem som detta kan orsaka - hur påverkas ekonomin av att allt fler inte kan betala tillbaka sina lån? - väcks frågan hur mycket en högre utbildning egentligen är värd. Varför ska man skuldsätta sig och studera i flera år om det inte leder till kvalificerade jobb med bra lön?

Höga studieskulder

Siffror från Institute for College Access and Success (TICAS) visar att nyutexaminerade studenter 2011 hade en genomsnittlig skuld på 26 600 dollar. Siffran är dock missvisande och bör vara högre eftersom studenter från vinstdrivande universitet inte har tagits med i beräkningen. Många amerikanska studenter har skulder som är långt mycket högre än genomsnittet i den här undersökningen.

Statistiken från TICAS visar också att arbetslösheten bland de nyutexaminerade låg på 8.8 procent samma år.

Alternativa karriärvägar

Vissa karriärexperter, journalister och andra debattörer har med bakgrund av detta börjat ifrågasätta det ständiga vurmandet för högre utbildning. En av dem är Penelope Trunk, co-founder av företaget Brazen Careerist, som i en artikel på LinkedIn ifrågasätter värdet av traditionell utbildning och istället föreslår alternativa karriärvägar.

Hon menar att college inte är någon bra väg in i arbetslivet och att traditionell utbildning till och med kan skada ungas inlärning. Istället bör man satsa på exempelvis praktikplatser. Ett annat sätt att få igång karriären är att starta ett företag, menar hon - det behöver inte vara särskilt lönsamt, det viktiga när man är ung är att visa att man är en hårt arbetande visionär.

Hon anser också att det traditionella CV:t är förlegat. Det är sällan eller aldrig fördelaktigt att presentera sig själv linjärt och kronologiskt. Ett bra alternativ för att visa vad du går för är istället att använda Twitter - där du helt enkelt publicerar idéer, inte akademiska erfarenheter och andra formaliteter.

Utbildning lönar sig - för de flesta

En närmare titt på rapporten från TICAS visar emellertid att det fortfarande är klart lönsamt att skaffa sig högre utbildning. Detta gäller även för dem som är tyngda av höga studieskulder. Arbetslösheten bland personer med enbart High School-utbildning låg på drygt 19 procent år 2011.

Även i Sverige finns det naturligtvis många som är högskoleutbildade men arbetslösa och skuldsatta. Trots det tycks de flesta experter vara överens om att det krävs mer utbildning snarare än mindre - med reservationen att utbildningen bör ha en stark koppling till arbetslivet.

I en rapport från mars i år skriver fackförbundet Saco att man bör satsa på utbildningssystemet för att råda bot på ungdomsarbetslösheten. Bilden är tydlig - ju lägre utbildningsnivå en ung människa har desto högre är risken för arbetslöshet.

Penelope Trunk och andra kritiker av traditionell utbildning kan ha en poäng - det finns flera, och ibland bättre, vägar in på arbetsmarknaden än att studera på universitetet i flera år. Det beror på vad man studerar, hur ens karriärplaner ser ut och hur man är som person.

Men invändningarna till trots talar statistiken sitt tydliga språk. Utbildning är och förblir en bra investering.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill