Pensionsavgångar kräver nya ledare

Kommuner och landsting står inför stora ledarskapsförändringar.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2011

De närmaste 10 åren kommer 15 000 av de 37 000 chefer som finns i kommuner och landsting att ha nått pensionsålder. 7000 av dessa kommer att gå i pension under de närmsta fem åren. Det visar nya siffror från Sveriges Kommuner och Landsting. Statistiken visar också att två tredjedelar av cheferna i sektorn är kvinnor.

Studier från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kring till exempel framgångsrika skolkommuner, pekar på gott ledarskap som en framgångsfaktor i de kommuner som lyckas bäst i när det gäller skola och äldreomsorg.

– Generationsväxlingen innebär möjligheter att utveckla och förstärka ett redan gott ledarskap i sektorn. Det handlar inte bara om antal, utan om att rekrytera rätt chefer med rätt kompetens och drivkrafter. Samtidigt innebär generationsväxlingen en chans till ökad mångfald bland cheferna, säger Håkan Sörman, VD på SKL.

Det behövs många olika insatser för att säkra tillgången på chefer i kommuner och landsting de närmaste åren. Utbildning och stöd till nya chefer och att utveckla de organisatoriska förutsättningarna för chefsuppdraget är några exempel. Idag arbetar många kommuner och landsting med interna traineeprogram för att identifiera och stödja medarbetare som är intresserade av att utvecklas mot en chefsroll.

– För att lyckas med chefsförsörjningen behöver vi ta vara på intresset för ledarskap hos dem som redan arbetar i kommuner och landsting. Vi har många unga talangfulla medarbetare med potential för ledarskap. De behöver få chans att snabbare än idag växa in i en ledarroll. Glädjande nog är intresset för ledarskap och att söka till medlemmarnas traineeprogram stort, säger Håkan Sörman.

Medelåldern för chefer i sektorn ligger på 46 år. Könsfördelningen bland medarbetare i kommuner och landsting är 80 procent kvinnor och 20 procent män. På chefsnivå är två tredjedelar av cheferna kvinnor, vilket kan jämföras med hela arbetsmarknaden där ungefär en tredjedel av cheferna är kvinnor. 40 procent av toppcheferna i kommuner och landsting är kvinnor.

– I jämförelse med övriga delar av arbetsmarknaden har vi anledning att vara stolta över det jobb som kommuner och landsting har gjort för att locka och tillvarata chefer av båda könen. Men även arbetsgivarna i vår sektor behöver bli bättre på att ge kvinnor och män samma möjligheter att bli chefer på alla nivåer, säger Håkan Sörman.
 

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill