Rädsla är en inbjudan till mod

Ledarskap | BLOGG | APRIL 2012

För att kunna spetsa och fokusera ordentligt på områden vi tycker är värda riktig fördjupning, inleder Motivation.se nu temamånader. Vi publicerar varje månad ett antal artiklar och intervjuer som belyser ett utvalt tema. Vi startar nu i april med Tema: mod  - en viktig egenskap för en bra ledare. Mod är en förutsättning för oss alla att göra det som känns meningsfullt och viktigt i livet.

För att kunna spetsa och fokusera ordentligt på områden vi tycker är värda riktig fördjupning, inleder Motivation.se nu temamånader. Vi publicerar varje månad ett antal artiklar och intervjuer som belyser ett utvalt tema. Vi startar nu i april med Tema: mod  - en viktig egenskap för en bra ledare. Mod är en förutsättning för oss alla att göra det som känns meningsfullt och viktigt i livet.

Ordet Mod kommer från engelskans, "courage" - sprunget ur det latinska ordet "cor" som betyder hjärta. Hjärtat som källa för känslor. Mod är en förutsättning för integritet, passion och nära relationer. Mod är ett avgörande personligt karaktärsdrag som vi behöver som chefer och ledare, i såväl privat som offentlig verksamhet, som entreprenörer och egna företagare, i relationer till kunder, medarbetare och i privatlivet.

Man brukar skilja på fysiskt och moraliskt mod. Det fysiska demonstreras i handling med risk för personlig skada för att skydda andra eller bevara omhuldade principer, medan det moraliska handlar om förmågan att övervinna risker för att förlora anseende och prestige. Att visa fysiskt mod är viktigt i vissa situationer vi ställs inför, men att använda moraliskt mod är ännu viktigare eftersom vi oftare möter situationer där vår personliga integritet sätts på prov. 

Det krävs mod för att möta våra rädslor, tvivel och ändå agera. Att berätta sanningen när en lögn skulle göra vårt liv så mycket enklare eller att fatta beslut och ta initiativ till handling, trots att osäkerhet eller risken för misslyckande finns. Mod att våga delegera och att lita på andra eller att våga höja rösten i svåra frågor och förmedla impopulära beslut. Mod att hålla fast vid uppfattningar och värderingar när det kan äventyra inkomst eller karriär. Att leva passionerat och stå för det man tror på.

Moraliskt mod är själva motorn för integritet. Det fungerar som en personlig coach och pådrivare som inspirerar oss att möta vårt ansvar och leva upp till våra principer. Vi möter alla svårigheter någon gång och det moraliska modet ger oss styrka att klara och övervinna motgångar och hålla ut när vi vill ge upp.

Att vara modig stärker vår självkänsla och får oss att växa genom att vi agerar trots rädsla.  Som Eleanor Roosevelt har sagt, "Varje gång du stannar upp och ser fruktan i ögonen, får du mer styrka, mod och självsäkerhet. Du ska göra det du tror att du inte kan."

Mod kan, som alla andra egenskaper, tränas upp precis som man kan träna upp en muskel till att bli stark och smidig.

Vi behöver mod för att:

 • våga leda, särskilt i mötet med fara eller oliktänkande
 • vara sanna mot oss själva och våra värderingar
 • utveckla vår självkännedom genom att be om feedback från vår omgivning
 • göra vår röst hörd vid etiska ställningstaganden oavsett konsekvens
 • gå utanför omgivningens förväntningar och sticka ut från mängden
 • våga vara sårbara i relationer
 • erkänna att vi hade fel och uppriktigt be om ursäkt och att ändra oss

Den goda nyheten är att vi alla har kapacitet för att vara modiga. Rädsla är en inbjudan till mod. Vi är fria att välja vad vi helst vill och önskar och att agera trots tvivel och rädsla.

Reflektera gärna över ditt eget mod och inom vilka områden du vill våga mer.

Vi hoppas att våra temamånader ska skapa ett mervärde för dig här på Motivation.se. Samtliga teman kommer vara lätta att hitta tillbaka till här på sajten, för dig att återkomma till framöver. Och som vanligt är du välkommen att fortsätta diskutera med andra läsare i vår grupp på LinkedIn och på vår Facebooksida.

Tala om hur du tänker – det är modigt.

Foto Per W

Per Winblad

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara blogginlägg
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill