Rätt jobb för nyexaminerade - ingen lätt match

Felmatchningen skadar både individen och samhället, menar Saco Studentråd i en ny rapport.

Utbildning | HR | ARTIKEL | DEC 2012

Många nyblivna akademiker har svårt att hitta jobb som matchar deras kvalifikationsgrad. Detta leder till att många tvingas ta jobb som de är överkvalificerade för, vilket får negativa konsekvenser både för individen och för samhället. Saco Studentråd har skrivit en rapport om problemet - och föreslår bland annat att de nyexaminerade ska erbjudas ett matchningslån.


Saco Studentråds rapport går under titeln "Rätt jobb, inte ett jobb" och handlar om just det - vikten av att de nyexaminerade får de jobb de är kvalificerade för. Maria Ehlin Kolk, ordförande för Saco Studentråd, säger att felmatchning är ett vanligt problem när nyblivna akademiker ska ge sig ut i arbetslivet.

- Det är väldigt svårt att få klara siffror på hur stor felmatchningen är eftersom det finns olika sätt att definiera begreppet. Vår rapport visar siffror från Högskoleverket och Svenskt Näringsliv som sammanfattat visar att nästan 20 procent av de nyexaminerade är fel matchade. Dessutom är det tre procent som inte är sysselsatta över huvud taget, säger Maria Ehlin Kolk.

Negativa konsekvenser

Den främsta orsaken till matchningsproblematiken är bristande arbetslivsanknytning i utbildningen, menar Saco Studentråds ordförande.

- För att hitta jobb inom akademiska yrken krävs det att man har nätverk och kontakter. Det är därför viktigt att man får nya kontaktytor genom sin utbildning, men tyvärr så får man sällan det som utbildningarna ser ut idag, säger Maria Ehlin Kolk.

När akademiker tvingas ta jobb som de egentligen är överkvalificerade för får det negativa konsekvenser både för individen och för samhället. Forskning har visat att personer som hamnar på fel nivå från början aldrig kommer ifatt lönemässigt under sitt yrkesliv, skriver Saco Studentråd i sin rapport.

- Dels blir det en förlust för individen som har gjort en egen investering i form av studielån och liknande. Men det får också konsekvenser för samhället; löneförlusten innebär att dessa personer bidrar mindre till skattebasen. Dessutom får vi en osund arbetsmarknad. Om akademiker tar jobb som de är överkvalificerade för så stängs ju andra grupper ute från de jobben, säger Maria Ehlin Kolk.

Matchningslån

En omständighet som ytterligare försvårar de nyexaminerades situation är att de förlorar rätten till studiemedel direkt när de har tagit sin examen. De har heller inte rätt till någon annan ekonomisk ersättning. Detta skapar en stor ekonomisk otrygghet som leder till att de nyexaminerade tvingas ta första bästa brödjobb som dyker upp - alternativt börja studera igen.

- Många nyexaminerade fortsätter att läsa enstaka kurser efter sin examen för att de behöver studiemedlet. Vi tror att det blir bättre om de koncentrerar sig på att söka jobb istället, säger Maria Ehlin Kolk.

Sacos Studentråd föreslår därför att ett så kallat matchningslån ska införas för nyexaminerade. Enligt förslaget ska lånet beviljas under tre månader och knytas till tydliga krav på jobbsökande. Beloppet ska motsvara det vanliga studiemedlet och lånet ska administreras av CSN.

- Jag tror inte att pengar är det enda som behövs. Men självklart behöver man ett ekonomiskt andrum direkt efter examen så att man får tid på sig att söka jobb. Matchningslån skulle ge möjlighet att låna bort karenstiden, säger Maria Ehlin Kolk.

För att underlätta övergången mellan studier och arbetsmarknad vill Saco Studentråd också att ett karriärcentrum ska skapas vid varje lärosäte. Där ska studenter och nyexaminerade erbjudas stöd som underlättar matchningen mot arbetsmarknaden.

- Karriärcentrum skulle dels få i uppgift att koordinera samverkan mellan universiteten och arbetsmarknaden, dels skulle det fungera som arbetsförmedling och ge de nyexaminerade hjälp med exempelvis jobbsökning, CV-skrivande och intervjuträning, säger Maria Ehlin Kolk.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill