Regional konkurrens om arbetskraften

Tufft för glesbygden att klara generationsväxlingen på arbetsmarknaden, skriver Arbetsförmedlingen i ny rapport.

Ledarskap | ARTIKEL | SEP 2013

Glesbygden kommer att få det allt tuffare i konkurrensen om arbetskraft. Det slår Arbetsförmedlingen fast i en nysläppt rapport om generationsväxlingen på arbetsmarknaden. Pensionsavgångar, låga födelsetal och stor utflyttning leder till att de mindre orterna får en allt större brist på arbetskraft, vilket i sin tur leder till sämre tillväxt.

Sverige står inför en stor generationsväxling på arbetsmarknaden, konstaterar Arbetsförmedlingen i den nysläppta rapporten "Sveriges framtida befolkning - ett regionalt perspektiv".

Stora skaror av personer födda på 40-talet håller på att lämna arbetslivet, samtidigt som en ny generation av unga födda kring år 1990 står redo att ta över. Denna generationsväxling innebär en stor utmaning, inte minst för den svenska glesbygden. Födelsetalen har varit låga i de mindre orterna runtom i landet, och många unga väljer att flytta till storstäder och universitetsorter. Glesbygden kan därför få det tufft i konkurrensen om arbetskraften de kommande åren.

Regional obalans

Arbetsförmedlingens kartläggning visar att storstads- och universitetslän som Stockholm och Uppsala har en förhållandevis låg medelålder och ett positivt inflyttningsnetto, medan skogslänen har betydligt sämre förutsättningar att klara generationsväxlingen. Det föds fler barn och kommer fler invandrare till storstäderna, vilket i sin tur lockar dit företagen eftersom arbetskraften finns där. Många unga som är födda i glesbygden väljer också att flytta till de större städerna för att utbilda sig och söka jobb, vilket leder till en regional obalans.

Skillnaderna mellan länen syns tydligt i statistiken. 2012 inträdde endast 1.8 procent av den arbetsföra befolkningen i pension i Stockholms län, jämfört med 2.6 procent i Dalarnas, Gävleborgs och Kalmar län.

I Stockholm väntas också siffran sjunka till runt 1.5 procent under mitten av 2010-talet, medan den förväntas ligga kvar på runt 2.6 procent i exempelvis Gotlands län under hela prognosperioden, alltså fram till 2025. I vissa glesbygdskommuner, exempelvis Pajala, väntas avgångsnivån ligga på över 4 procent per år under åren 2016-2025.

Integration viktigt

Andelen invånare i arbetsför ålder (18-64 år) kommer att minska i samtliga län, men det finns betydande skillnader i hur stor minskningen blir. År 2025 beräknas andelen uppgå till 61 procent i Stockholms län, men bara 52 procent i Gotlands och Dalarnas län.

De ungdomskullar som står redo att komma in på arbetsmarknaden är alltså inte tillräckligt stora, och detta drabbar främst de glesbefolkade länen. I de fåtal län där antalet (dock inte andelen) personer i arbetsför ålder ökar är det de utrikesfödda som står för en stor del av ökningen. De utrikesfödda kommer därför att få en stor betydelse för regionernas tillväxt - förutsatt att integrationen fungerar väl. Idag har de utrikesfödda en lägre sysselsättningsgrad än inrikesfödda.

- Det kommer att bli ännu viktigare för arbetsgivarna att ta tillvara på hela arbetskraften och hitta kompetenser där man kanske inte annars letat, bland grupper som står längre från arbetsmarknaden. Där kan Arbetsförmedlingen hjälpa till, säger Clas Olsson, biträdande generaldirektör vid Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

De utrikesfödda utgör idag 19 procent av befolkningen mellan 18 och 64 år, och år 2025 väntas andelen ha ökat till 24 procent, skriver Arbetsförmedlingen i sin rapport. Andelen utrikesfödda varierar dock stort mellan länen och är betydligt större i storstadslänen än i skogslänen.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill