Rekryteringsdetektiver kan stoppas

Bakgrundskontroller i samband med rekrytering kan strida mot PUL, menar Datainspektionen.

HR | Rekrytera | ARTIKEL | SEP 2012

Hur långt får man gå i jakten på den perfekta rekryteringen? Idag är det inte ovanligt att företag gör avancerade bakgrundkontroller och kartlägger kandidaternas liv innan de gör en topprekrytering. Nu vill dock Datainspektionen sätta stopp för de värsta övertrampen.

Exakt hur vanligt det är med bakgrundskontroller vid rekrytering vet man inte, men i en rapport från Stockholms Handelskammare från 2008 konstateras det att kontrollerna blir allt vanligare. Under 2010 och 2011 har fyra företag som erbjuder tjänsten bakgrundskontroller till andra företag granskats av Datainspektionen. Syftet med granskningen var att undersöka hur arbetssökandes personuppgifter behandlas i samband med bakgrundskontrollerna.

Information från myndigheter

Av granskningen har framkommit att företagen i samband med dessa kontroller hämtar information från både myndigheter, domstolar och Internetsökningar, skriver Gunilla Öberg på Datainspektionen i ett mejl till Motivation.se.

- Via Skatteverket kontrolleras den arbetssökandes grunddata som namn, bostadsadress, nationalitet, civilstånd med mera. Via Kronofogden och CSN kontrolleras skulder, via Pliktverket kontrolleras värnplikt och via bland annat universitet och högskolor kontrolleras utbildningshistoriken, förklarar Gunilla Öberg, och fortsätter:

- De företag som Datainspektionen har granskat kontaktar dessutom landets domstolar för att kontrollera om den sökande är dömd för brott.

Olaglig registrering

Alla former av bakgrundskontroller är dock inte tillåtna eftersom vissa av de uppgifter som framkommer inte får registreras. Det är exempelvis inte tillåtet att registrera uppgifter om att den arbetssökande dömts för brott och i så fall vilka brott.

- Huvudregeln är att personuppgifter som rör lagöverträdelser endast får hanteras av myndigheter, skriver Gunilla Öberg.

Datainspektionen kräver därför att de granskade företagen upphör med att behandla den typen av uppgifter samt att de blir mer restriktiva med att registrera ekonomiska uppgifter, förklarar hon.

Det är tillåtet att registrera uppgifter om exempelvis betalningsanmärkningar och skulder, förutsatt att man har fått den arbetssökandes medgivande. Om rekryteringen gäller en tjänst som innebär ett stort ekonomiskt ansvar eller en ledande ställning krävs det dock inget samtycke från den arbetssökande, enligt Datainspektionen.

"Har rätt att bli informerade"

Datainspektionen är kritiska till att företagen inte ger de arbetssökande tillräckligt med information om vilka uppgifter som samlas in, hur de samlas in och vem som ansvarar för hanteringen av uppgifterna.

- De sökande har rätt att bli informerade om registreringen av sådana personuppgifter som samlas in i en bakgrundskontroll. Om information inte lämnas till registrerade får företagen inte heller registrera uppgifterna, skriver Gunilla Öberg.

Allt som framkommit av granskningen har dock inte varit negativt.

- Positivt är att samtliga granskade företag har tydliga rutiner för hur personuppgifter ska gallras och dessutom sparar uppgifterna relativt kort tid, förklarar hon.

Men om företagen inte anpassar sig efter dessa krav är bakgrundskontrollerna olagliga, fastslår Datainspektionen. Sista ordet är dock inte sagt; två företag har överklagat myndighetens beslut till Förvaltningsrätten, som nu har att avgöra om rekryteringsdetektivernas arbete strider mot Personuppgiftslagen.
 

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR
  • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill