Så blir HR-året 2014

Talangernas maktövertag ställer höga krav på HR.

HR | Karriär | ARTIKEL | JAN 2014

"Kriget om talangerna är slut. Talangerna har vunnit." Så skriver Bersin by Deloitte i en ny rapport om trender inom HR år 2014. Ekonomin växer och de anställda får ett maktövertag i relationen till arbetsgivaren. Det innebär också att kraven på HR blir större, enligt rapporten som presenteras på tidningen Forbes hemsida.

2014 blir ett spännande år för HR. Ekonomin förväntas växa, och HR-avdelningarnas roll i företagens verksamhet blir viktigare än någonsin. Det skriver forskningsföretaget Bersin by Deloitte i en ny trendrapport som presenteras i en bloggpost på tidningen Forbes hemsida.

Här tittar vi närmare på några av de tio trenderna som analytikerna har sett i sin spåkula inför det nya året som just har börjat.

Ny maktbalans

"Kriget om talangerna är slut. Talangerna har vunnit," skriver rapportförfattarna, som menar att de anställda kommer att få ett maktövertag gentemot arbetsgivarna i takt med att ekonomin återhämtar sig.

Under de senaste åren har företag gjort nedskärningar och satt stor press på de anställda som har blivit kvar. De anställda å sin sida har suttit still i båten. Nu börjar de dock tröttna på överbelastningen, samtidigt som de längtar efter nya utmaningar. Alltmedan företagen är i skriande behov av talanger med framför allt teknisk kompetens. Att rekrytera, behålla och engagera talanger har varit en viktig uppgift för HR i flera år - men nu kommer det att bli högsta prioritet, menar Bersin by Deloitte.

2014 blir alltså året då talangerna och de högpresterande medarbetarna tar kontrollen. De vill ha ett arbete som känns meningsfullt och som erbjuder möjligheter till utveckling.

Behålla och engagera

Spetskompetens blir allt viktigare och svårare att få tag på. Rapportförfattarna förutspår därför att företagen kommer att göra större globala satsningar på att hitta talangerna, och att de i större utsträckning kommer att placera sina verksamheter där talangerna finns. De kommer också att jobba allt mer med att skapa globala talangnätverk och liknande initiativ för att attrahera den kompetenta arbetskraften.

Andra sätt att säkra kompetensförsörjningen är att samarbeta med universitet, skapa lärlingsprogram samt satsa på kontinuerlig inlärning och kompetensutveckling.

Att behålla och engagera medarbetarna blir högsta prioritet. Det krävs därför större ansträngningar från arbetsgivarens sida än att bara mäta medarbetarnas engagemang någon gång om året. Istället måste man ha en helhetssyn på engagemanget; arbetsmiljön, ledarskapet, förmånerna och karriärutvecklingen är faktorer som på olika sätt påverkar graden av engagemang bland medarbetarna. Och mätningarna måste göras kontinuerligt om siffrorna ska vara till någon hjälp.

Ökad mobilitet

Med verktyg som LinkedIn och Facebook är det enklare än någonsin att hitta nya jobberbjudanden. Mobiliteten bland talangerna och toppresterarna är därför stor, och lär bli ännu större om ekonomin växer. HR:s viktiga uppgift blir att se till att talangerna erbjuds möjlighet att röra sig och utvecklas inom organisationen - i annat fall kommer de att välja en annan arbetsgivare. Karriärutveckling och mobilitet inom organisationen blir därför viktigt under 2014.

Alla dessa utmaningar ställer nya och hårdare krav på HR - tiden då "personalavdelningen" framför allt hade en administrativ roll är sedan länge förbi. Många företag kommer att behöva investera i HR-avdelningen och utveckla dess kompetens. I annat fall riskerar de att hamna efter i utvecklingen på en marknad där makten ligger i de talangfulla medarbetarnas händer.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill