Så rör sig den svenska arbetskraften

Sverige klarar sig bra i kriget om talangerna, enligt LinkedIn:s kartläggning.

HR | Karriär | ARTIKEL | JUNI 2014

Karriärnätverket LinkedIn har gjort en kartläggning över hur arbetskraften har rört sig till och från Sverige under det senaste året. Den visar bland annat att yngre tjänstemän - i synnerhet inom teknikbranschen - är den grupp som är mest benägen att flytta utomlands. Det är dock fler talanger som flyttar till Sverige än som flyttar härifrån, enligt undersökningen.

LinkedIn är världens största professionella nätverk med över 300 miljoner medlemmar i över 200 länder. Det medför också en unik möjlighet att kartlägga hur arbetskraften (d v s nätverkets medlemmar) rör sig runt om i världen.

Vem vinner och vem förlorar i kriget om talangerna? Vilka är det som flyttar till Sverige, och vilka flyttar härifrån?

Svensk nettovinst

Studien visar att Sverige har gjort en nettovinst av talanger på 0.1 procent under det senaste året. Det är alltså fler talanger som flyttar hit än som flyttar härifrån. Mycket tyder också på att den utvecklingen kan komma att fortsätta; en tidigare kartläggning som LinkedIn har gjort visar att 48 procent av de svenska företagsledarna tror att de kommer att nyanställa under kommande år.

Bland dem som lämnat Sverige finns främst ingenjörer, personer inom förlagsverksamhet, försäljare, forskare och politiker (vilket förmodligen syftar på politiska eller statsanställda tjänstemän). Den inflyttade kompetensen finns inom i stort sett samma områden, bortsett ifrån att det är färre inom forskningsområdet men fler inom management och ledarskap.

Yngre tjänstemän i teknikbranschen

Kartläggningen visar vidare att svenskar som flyttar utomlands för att jobba främst flyttar till USA, Danmark, England, Norge och Tyskland.
De som är mest benägna att flytta utomlands är de yngre tjänstemännen. De som flyttat längre sträckor har dock i regel haft minst sju års yrkeserfarenhet.

Om man ser till olika branscher så är det främst personer som jobbar med mjukvara inom teknikbranschen som är benägna att flytta över gränserna. Andra branschkategorier med en stor rörlighet över gränserna är Media och nöje, Professionella tjänster, Olja och energi, Statlig och ideell sektor samt utbildning.

Tyskland vinnare - Spanien förlorare

Den stora vinnaren bland de europeiska länderna är Tyskland. Landet har under det gångna året gjort en nettovinst av talanger på 0.4 procent, bland annat genom att locka till sig väldigt mycket teknisk kompetens från olika delar av Europa.

Den europeiska förloraren i kriget om talangerna är Spanien, ett land med stora ekonomiska problem och hög arbetslöshet. Landet har gjort en nettoförlust av talanger på 0.3 procent.

Rörligheten sker i stor utsträckning inom Europas gränser; 60 procent av de talanger som flyttat till Tyskland under året kommer från andra europeiska länder, och en lika stor andel av de som lämnat Spanien har valt ett annat europeiskt land.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill