"Sanningen om chefslönerna"

Svenska chefer tjänar mindre än vad folk föreställer sig, visar Ledarnas lönestatistik.

Ledarskap | Karriär | ARTIKEL | APRIL 2014

Hur rika är Sveriges chefer? Stenrika! Åtminstone är det vad svenska folket tror. Chefsorganisationen Ledarnas lönestatistik visar dock att verkligheten är en annan. Genomsnittschefen tjänar 41 000 kronor i månaden inklusive förmåner. Rapporten avslöjar också att kvinnor i chefsposition tjänar mindre än män och att lönenivån varierar kraftigt beroende på var i landet man bor.

Svenska folket har en överdriven bild av hur mycket pengar man tjänar som chef. Enligt Novus Sverigepanel tror de flesta svenskar att chefer har en genomsnittslön på 60 000 kronor i månaden,  vilket är långt ifrån verkligheten.

Enligt chefsorganisationen Ledarnas lönestatistik för 2014, som presenteras i rapporten "Sanningen om chefslönerna", ligger genomsnittslönen för en svensk chef på 41 000 kronor i månaden inklusive förmåner och rörliga lönedelar. Chefernas verkliga lön är alltså nästan 20 000 kronor mindre än vad folk i allmänhet föreställer sig.

Personalansvar väger lätt

Lönerna varierar förstås kraftigt beroende på vilken befattning man har och inom vilken sektor man arbetar. Det finns också stora skillnader mellan olika typer av företag. Ledarnas rapport visar bland annat att chefer inom utlandsägda företag tjänar mer än chefer i svenskägda företag. Skillnaden mellan dessa är i genomsnitt 5000 kronor.

Befattningens tyngd har stor påverkan på lönenivån. Chefer som framför allt har ett stort ekonomiskt ansvar tjänar mer än chefer med personalansvar. Föga förvånande skiljer sig också lönerna kraftigt åt beroende på chefsnivå - avancemang från första linjen till företagsledande nivå medför att lönen fördubblas.

Kvinnor tjänar mindre

Cheferna i den offentliga sektorn - som utgör cirka en fjärdedel av det totala antalet chefer i Sverige - tjänar mindre än sina kollegor i det privata näringslivet. De offentliganställda har en genomsnittslön på 39 200 kronor, medan snittlönen i privat sektor ligger på 41 500 kronor i månaden. 60 procent av cheferna i den offentliga sektorn är kvinnor.

Ledarnas rapport visar också att kvinnliga chefer fortfarande har en lägre genomsnittslön än sina manliga kollegor. Kvinnorna, som är i minoritet (37 procent) bland Sveriges chefer, tjänar i genomsnitt 39 700 kronor i månaden, medan männen tjänar 41 400 kronor i månaden. Enligt Ledarnas uträkning tjänar en kvinna sammanlagt 500 000 kronor mindre än en man under en hel chefskarriär. Detta trots att man i uträkningen har tagit hänsyn till att kvinnor och män återfinns i olika branscher och sektorer med olika typer av befattningar.

Slutligen varierar chefslönerna kraftigt i olika delar av landet. Den högsta medianlönen finns i Stockholms län, där en chef i genomsnitt tjänar 46 550 kronor. Minst tjänar cheferna i Kalmar län, där medianlönen ligger på 37 500 kronor i månaden.
 

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill