SAUF fungerar som kvalitetsstämpel

SAUF jobbar för en seriös utbildningsmarknad.

Kommunicera | Utbildning | ARTIKEL | JULI 2011

SAUF står för Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag och verkar som stöd för företag som arbetar med utbildning i olika former. Det ställs hårda krav på medlemsföretagen, som i gengäld stärker både sin position och trovärdighet.

Vad krävs då av ett utbildningsföretag för att få bli medlem i SAUF? Att kunna erbjuda utbildning med hög kvalitet och ha ett allmänt gott rykte är själva grunden.

Men SAUF gör också ett antal kontroller innan medlemmar godkänns. Företaget får till exempel inte ha några anmälningar hos ARN, Allmänna Reklamationsnämnden, och måste sköta kontakt med kunder, myndigheter och leverantörer på ett bra sätt. Den som köper sin utbildning av en SAUF-auktoriserad verksamhet ska känna sig trygg.

- Vi kräver att företaget utbildar vuxna i och för arbetslivet. Våra kvalitetskriterier innehåller att företaget uppfyller sitt åtagande mot slutkunden och att det finns utarbetade metoder och mål för lärande. Företagen ska ha en rutin att göra utvärderingar av de utbildningar man genomför för kvalitetssäkring och produktutveckling.  Man måste kunna visa resultat som ligger i linje med sitt åtagande, säger SAUF’s VD, Eva Torsson.

Unknown photo imported from Drupal

Garanti för bra produkt

Att vara medlem i SAUF ska alltid fungera som en kvalitetsstämpel och garantera slutkunden bra utbildning.

Bland annat har medlemsföretagens ledare tillsammans enats om att följa SAUF:s policy som lyder: ”Vi håller vad vi lovar, vi söker ständiga förbättringar, våra utbildare har kompetens och erfarenhet och våra kunder ska vara nöjda”.

Idag har SAUF 70 medlemmar. Medlemskapet kostar 10.900 kronor per år, plus 0,1 promille av företagets årsomsättning. Och det är värt det.

- Vinsterna med att gå med i SAUF är att du får en kvalitetsstämpel och en möjlighet att påverka. Det ger affärsmöjligheter också. Vi har ett professionellt nätverk där medlemmarna får tillgång till bred kompetens, säger Eva Torsson.

SAUF ordnar regelbundna nätverksträffar och seminarier för att branschfolk ska kunna träffas och utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. Det händer mycket inom utbildningsbranschen just nu, menar Eva Torsson, som ser att framtida kompetensbrist och efterfrågan på kompetent arbetskraft går att förebygga redan nu.

- Utbildningsbranschen blir allt viktigare i ett kunskapsintensivt samhälle. Det är en bransch på tillväxt i takt med att frågan om kompetensbrist o kompetensförsörjning har kommit på dagordningen i ledningsgrupperna, säger Eva Torsson.

Att ansöka om medlemskap är enkelt och kan göras vi sauf.se.

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera
  • Utbildning

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill